Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Netwerkversterking voor mensen met dementie

Project

Lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning heeft een tweejarig onderzoeksproject uitgevoerd rondom netwerkversterking van mensen met dementie.

Dit onderzoek voerde het lectoraat uit in samenwerking met onder andere het Ben Sajet Centrum en Tao of Care. Het geld voor dit onderzoek over netwerkversterking van mensen die met dementie te kampen hebben, zowel in de thuissituatie als mensen die wonen in een instelling, is afkomstig van ZonMw en FNO Klein geluk. De onderzoekers van lectoraat LZO zijn blij met dit onderzoek omdat dit onderstreept dat het sociaal werk een belangrijke rol vervult in de langdurige zorg zoals voor mensen met dementie. De uitkomsten van het onderzoek krijgen een plek in het brede bachelor curriculum van de opleiding social work in profiel 2; sociaal werken in de zorg.

Welke informatie heeft het onderzoek opgeleverd

Het onderzoek heeft informatie opgeleverd over de manieren waarop (sociale) professionals kunnen helpen bij het opbouwen of versterken van de sociale netwerken van mensen die met dementie te kampen hebben en hun naasten. Daarbij kan het gaan om mensen die (nog) zelfstandig wonen en om mensen die zijn opgenomen in een verpleeghuis.

Hulpverleners en het sociale netwerk van de persoon met dementie

Familie, vrienden, buren maken het verschil in het leven van veel mensen met dementie en hun naasten. Als relaties goed zijn, en als relaties (tijdelijk) verbroken zijn. Klik op de afbeelding linksonder voor een informatiefilmpje dat gemaakt is naar aanleiding van het onderzoek.

Verslag van de conferentie 'Beter Samen'

Beter Samen organiseerde verschillende (digitale) leerbijeenkomsten. Het verslag van de conferentie 'Beter Samen' van vrijdag 3 december 2021 is te bekijken door op de afbeelding rechtsonder te klikken.

Hoe worden de uitkomsten van het onderzoek door het lectoraat benut?

De uitkomsten van het onderzoek zullen door het lectoraat ook worden benut voor het samen met de docenten Sociaal Werk ontwikkelen van een onderdeel in het curriculum rond ‘omgaan met dementie’.

Het onderzoek heeft o.a. de volgende producten opgebracht

In het kader van ZonMw leer en onderzoekstraject Beter Samen en de 100-dagen Challenge van SoNeStra is het Sociale Netwerkenspel ontwikkeld. Het spel is ontwikkeld door professionals en ervaringsdeskundigen die opgeleid zijn in de netwerkbenaderingen SoNeStra en Rijk Leven van Inclusionlab. Het spel is geïnspireerd op hun ervaringen.

Het Sociale Netwerkenspel nodigt professionals en/of ervaringsdeskundigen uit om te oefenen en experimenteren met het stellen van vragen die (samen)regie van sociale netwerken mogelijk maken. Dit spel wil spelers nieuwsgierig maken naar hoe iemand met een kwetsbaarheid samen met zijn of haar vrienden/ familie/kennissen koers kan bepalen in het leven. Het Sociale Netwerkenspel gaat over hoe je dit proces van koers bepaling als professionele of ervaringsdeskundige gespreksfacilitator mede mogelijk kan maken.

Het spel bestaat uit een doosje met daarin vraag- en opdrachtenkaartjes, kaartjes met verdiepingsvragen, pluimen om uit te delen aan reflectieve vragenstellers en een speluitleg. Je kan het spel al vanaf drie personen gebruiken om je experimenteren met het stellen van vragen. Afhankelijk van het aantal deelnemers duurt het spel tussen de 45 en 90 minuten.

Spelontwikkeling

Ervaringsdeskundigen en onderzoekers Laura Vermeulen, Merel van Schravendijk, Renate Beijers, Lieke Jacobs, Bram de Man, Christelle van Velzen, en Anne Scheltes werkten samen bij de ontwikkeling van dit spel.

Bestellen

Wil je het spel bestellen? Stuur een mailtje naar m.m.van.schravendijk@hva.nl met daarin het aantal spellen dat je wil ontvangen en je adresgegevens. Je ontvangt een betaallink (we vragen een vergoeding voor de verzendkosten) en daarna sturen we het pakketjes zo snel mogelijk naar je op. Het spel kan ook op afspraak op de locatie van de Hogeschool van Amsterdam op de Wibautstraat 5a opgehaald worden.

In de verhalenbundel Beter Samen delen mensen die zelf met dementie te maken kregen, omdat zij zelf de diagnose kregen, of omdat zij naasten zijn van iemand met dementie, hun ervaringen over optrekken met familie, vrienden en kennissen in een leven met dementie. Hun verhalen bieden andere ervaringsdeskundigen handvatten bij het onderhouden en opbouwen van betekenisvolle sociale contacten in een leven met dementie.

De verhalenbundel is gemaakt door de ervaringsdeskundigen van de ontwikkelraad Beter Samen. In het kader van het gelijknamige onderzoeksproject zijn zij met elkaar én andere ervaringsdeskundigen in gesprek gegaan over hun ervaring met optrekken met de sociale omgeving bij dementie.

Meer info of bestellen

Wil je meer weten en de bundel bestellen of downloaden? Klik hier. Of stuur een e-mail naar: betersamenbundel@gmail.com

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Merel van Schravendijk of kijk op de website van het BenSajet Centrum.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht Afbeelding: Margriet Osinga 23 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2019
Einddatum 01 sep 2023