Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Arbeidsmarktonderzoek sociaaljuridische dienstverlening (SJD)

Project

Het lectoraat Legal Management doet onderzoek naar de arbeidsmarkt voor sociaaljuridisch dienstverleners (SJD-ers). Welke ontwikkelingen doen zich voor in het werkveld van de SJD-er en wat betekenen die voor de SJD-er? En wat betekent dit voor hun opleiding en training? Wat is het profiel van de SJD-er van de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het landelijk opleidingsoverleg SJD, in nauwe samenwerking met docent-onderzoekers van zes opleidingen SJD (Saxion, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland, Hanze Hogeschool Groningen en Hogeschool van Amsterdam). Het onderzoek wordt uitgevoerd in het najaar 2019, begin 2020 is de rapportage gereed.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2019

Contact