Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het overbruggen van verschillen (ZonMw)

Vakkundig aan het werk

Project

Op 1 juni 2018 zijn de Werkplaatsen Sociaal Domein vanuit vier Hogescholen – de HvA, de Hanze Hogeschool, Fontys en Hogeschool Zuyd – begonnen met het project ‘Het overbruggen van verschillen’. Dit project richt zich op een succesvolle samenwerking tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen. Uitgangspunt is dat, om samen met anderen in een veranderende context burgers tot steun te zijn, een type conversatie nodig is waarin verschillende personen in een casuïstiekbespreking samen kritisch reflecteren op de wijze waarop ze zich tot elkaar en tot hun context verhouden. Daar hoort ook bij het expliciteren en leren hanteren van verschillende frames om te komen tot een integrale dienst- en hulpverlening aan cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het vormgeven van effectieve casuïstiekbesprekingen

Het doel van dit onderzoeksproject is het vergroten van kennis over hoe je effectieve casuïstiekbesprekingen vormgeeft tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen, waarbij de cliënt centraal staat.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Welke componenten van casuïstiekbesprekingen bevorderen de integrale samenwerking tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen?’

De bijbehorende onderzoeksvragen zijn:

  • Welke voorbeelden van het proces van re-framing en sociale reflexiviteit in een casuïstiekbespreking zijn in de literatuur te vinden?
  • Aan welke organisatorische en technische voorwaarden moet een casuïstiekbespreking voldoen om de integrale samenwerking tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen te bevorderen?
  • Op welke wijze kunnen in een casuïstiekbespreking de frames van de sociaal werker, klantmanager Werk & Inkomen en beleidsverantwoordelijke expliciet worden gemaakt?
  • Wat is de rol van het frame van de cliënt in de casuïstiekbespreking?
  • In welke mate bevordert de casuïstiekbespreking de integrale samenwerking van sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen?

Het project in fasen

Fase 1) Het uitvoeren van 8 casuïstiekbesprekingen per Werkplaats, waarbij elke Werkplaats een eigen aanpak hanteert. Vervolgens analyseert elke werkplaats zijn eigen casuïstiekbesprekingen, op drie niveaus:

* Het niveau van de casus zelf (opbrengst);

* De wijze waarop de bespreking is verlopen (organisatorische en technische voorwaarden);

* Sociale reflexiviteit, met nadruk op de vragen: slaan de sociaal werkers en klantmanagers bruggen tussen zichzelf en de burger, zichzelf en de andere professional, en zichzelf en beleids(verantwoordelijken)? Zoeken zij actief verbinding met die anderen? En welke kritische succesfactoren spelen hierin een rol?

Fase 2) In de meta-analyse bekijken we de verschillende varianten van de casuïstiekbesprekingen. Welke componenten van de casuïstiekbesprekingen hebben de meeste opbrengst? De uitkomst van deze analyses vormen de werkzame bestanddelen voor effectieve casuïstiekbesprekingen die de sociale reflexiviteit van sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen bevorderen.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2018
Einddatum 31 mei 2020

Contact

Rosalie Metze