Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen met beperkingen

Onderzoek gefinancierd door SIA middels een Raak publiek subsidie die in december 2017 werd toegekend

Project

Er ontstaan steeds meer strategieën om netwerken van zelfstandig wonende mensen met een beperking uit te breiden. Vele hiervan zijn afkomstig van de in Groot-Brittannië ontwikkelde ‘Keyring’ methode. Buurtbewoners die op loopafstand van elkaar wonen, en hun eigen netwerk ontoereikend vinden, worden door participatiecoaches aan elkaar gekoppeld en vormen zo een netwerk.

Naast deze methoden zoals Buurtcirkels en ‘Buren we zijn er’, zijn er ook andere strategieën die lijken te werken, zoals de stamtafels, waar een groep mensen eens per maand met elkaar in een (wisselend) buurthuis eet. Ook de interventie zero waste lab, waar mensen werken aan recycling en de buurtbewoners een dienst aanbieden door hun plastic en groenafval te recyclen, werkt goed. Al deze interventies zijn groepsgericht (dus niet individueel zoals bij een maatjesproject), hebben een sterke verbintenis met de buurt, en zijn gericht op het versterken van het netwerk van mensen met beperkingen.

Het doel van het onderzoek Buurtgerichte interventies is om van de laatste drie bovenstaande methoden en interventies, de werkzame elementen te ontdekken, deze vervolgens naast elkaar te leggen, en te vertalen naar vaardigheden. De interventies zijn op dit moment niet goed beschreven, afhankelijk van welke professional er op het project staat. Bovendien zijn de interventies niet goed overdraagbaar.

Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in:

1. Wat de professionals doen;

2. wat de deelnemers en professionals prettig vinden en als werkzaam ervaren;

3. wat er voor nodig is deze interventie goed uit te voeren in de praktijk.

De informatie die uit dit onderzoek naar boven komt, kan gebruikt worden voor drie doeleinden:

  • uitvoerende professionals kunnen van elkaar leren wat werkt,
  • organisaties en gemeenten weten met behulp van de nieuwe informatie waarin ze moeten voorzien om de interventies te laten slagen,
  • toekomstige professionals kunnen een goed beschreven methode aanleren, en hebben daarbij inzicht in wat wel of niet werkt en kunnen hun handelen daar op afstemmen.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door SIA middels een Raak publiek subsidie en loopt van januari 2018 tot januari 2020.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 08 jan 2018
Einddatum 06 jan 2020