Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bruggen naar Gezond Gewicht

Project

Op 1 september 2018 zijn de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad - samen met GGD Zaanstreek-Waterland (GGDZW), Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid, werkplaats Sociaal Domein Amsterdam - aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid, gericht op het tegengaan van overgewicht & obesitas. Regio Zaanstreek-Waterland (regio ZW) staat in de top 5 zwaarste regio’s van Nederland (51% overgewicht/ obesitas bij volwassenen). Ook het percentage 10-jarige kinderen met overgewicht ligt met 17% hoger dan het landelijke gemiddelde (14%). Dat vraagt om een aanpak met aandacht voor het hele systeem rond een gezin, samenwerking tussen professionals uit meerdere domeinen en toegankelijke en passende ondersteuning. Betrokkenheid van inwoners is essentieel.

Navolging van goede voorbeelden

Er is al een goed voorbeeld in de regio. GGDZW werkt met JOGG-Zaanstad aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd, volgens de integrale aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht. Naast preventie richten zij zich op ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas volgens het landelijk model ketenaanpak: een systeemaanpak met Centrale Zorgverleners, gezondheidsnetwerken, matched en stepped care en betrokkenheid van gezinnen. Uit de evaluaties blijkt dat er meer gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden zijn bereikt. Gezinnen geven aan dat de ondersteuning beter aansluit bij hun wensen. Omliggende gemeenten en GGDZW willen deze vernieuwende integrale aanpak uitbreiden, om van elkaar te leren en regionaal schaalvoordeel te hebben. Dit project biedt de kans om in (kleine) gemeenten met beperkte middelen tot een breed gedragen implementatieplan te komen en professionals te scholen voor de uitvoering.

Van implementatieplan naar implementatie

Het project kent twee fasen.

  • In fase 1 stellen we voor de 5 gemeenten wijkgezondheidsprofielen op. In focusgroepen vragen we inwoners en professionals hoe zij aankijken tegen gezondheid en opvoeden, of zij de cijfers herkennen, wat zij nodig hebben en welke prioriteiten en doelen zij kiezen. Op basis daarvan stellen gemeenten een implementatieplan op, met daarin passende en erkende interventies.
  • In fase 2 worden de plannen uitgevoerd en gemonitord.

Gewerkt wordt met bestaande instrumenten (zoals het model van May en de Gezonde Wijkaanpak), landelijke richtlijnen (zoals de JGZ richtlijn overgewicht en Zorgstandaard Obesitas) en monitoringsinstrumenten (zoals de PedsQL en JGZ-metingen).

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2018
Einddatum 31 aug 2022

Contact

Rosalie Metze