Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Respijthuis Amerbos

Kortdurende opvang voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid

Project

In 2016 is het respijthuis Amerbos geopend door HVO-Querido, inGeest en Arkin, met de HvA als kennispartner, geïnspireerd door onderzoek naar vergelijkbare voorzieningen door de Werkplaats sociaal domein.

Respijthuis Amerbos biedt kortdurende opvang voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. In het respijthuis is tijd en ruimte om tot rust te komen. Gasten verblijven enkele dagen tot maximaal twee weken. De begeleiding is in handen van ondersteuners en vrijwilligers met een ervaringsdeskundige achtergrond en tot het dagelijks programma behoren diverse herstelondersteunende activiteiten.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2016

Contact

Max Huber

Locatie

Respijthuis

Amerbos 187-189

1025 ZC Amsterdam