Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ouderen Veilig!

Hoe voorkomen wij ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling?

Project

Hoe voorkom je ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling? Met steun van het ministerie van VWS starten lectoraat Community Care en Regioplan het project ‘Ouderen Veilig!’. Dit project laat zien wat gemeenten doen aan preventie van ouderenmishandeling en biedt ondersteuning aan de pilots van een aantal gemeenten rond aanpak en voorkoming van ontspoorde mantelzorg.

Nieuwe aanpak ouderenzorg

In het actieplan 'Ouderen in veilige handen' stemmen gemeenten de zorg in de strijd tegen ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling met elkaar af. Eind 2017 moeten gemeenten de nieuwe aanpak optimaal uitvoeren en ligt er een basis waar gemeenten en uitvoerende partijen zelfstandig op voortbouwen

In dit project is zowel aandacht voor wat gemeenten doen aan preventie van ouderenmishandeling als voor ondersteuning van de pilots van gemeenten rond ontspoorde mantelzorg. De deelnemers aan het project werken samen met regionale partijen. Het lectoraat Community Care richt de aandacht vooral op ontspoorde mantelzorg bij ouderen en zal de pilots begeleiden.

Lectoraat Community Care

Lectoraat Community Care heeft ervaring met onderzoek naar mantelzorg en ouderenzorg. Deze kennis gebruiken we om gewenste veranderingen bij dit project in gang te zetten. Deelnemende onderzoekers aan het project “Ouderen Veilig!” zijn lector Rick Kwekkeboom en junior onderzoeker Ymke Kelders

Interesse?

Neem voor vragen contact op met Rick Kwekkeboom. Of kijk voor meer informatie op de website van Regioplan Sociaal Domein.

Publicaties

In het voorjaar van 2018 zijn twee publicaties verschenen na de afronding van dit project.

- Als mantelzorg uit de hand loopt; Basisaanpak ontspoorde mantelzorg: handreiking voor professionals en gemeenten;

- Nog een weg te gaan; Stand van zaken aanpak ouderen-mishandeling eind 2017

21 december 2022

Project Info

Startdatum 04 jul 2016
Einddatum 01 apr 2018

Contact

Ymke Kelders

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900