Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Pilotproject Co-research voor een ouderenvriendelijke stad

Project

In dit project willen de betrokken lectoraten Outreachend werken en Innoveren en Ergotherapie samen met ouderen onderzoeken wat op wijkniveau de verwachtingen en behoeftes zijn van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad.

Co-research en co-creatie met ouderen

De stad Manchester (UK) heeft een Age Friendly onderzoek op basis van co-research met ouderen uitgevoerd en afgerond. Hieruit bleek dat deze vorm van onderzoek een geschikte manier is om (kwetsbare) ouderen te bereiken.

Met dit onderzoeksproject willen de lectoraten vanuit de Indische Buurt en Buitenveldert in Amsterdam kennis genereren over wat ouderen een leeftijdsvriendelijke omgeving vinden en handvatten bieden aan professionals om buurten leeftijdsvriendelijker te maken in co-creatie met ouderen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bijdrage project aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Voor zowel ouderen, onderzoekers als studenten is dit een nieuwe aanpak in het doen van praktijkgericht onderzoek. Onderzoekers en ouderen verzamelen in co-creatie samen kennis die nodig is om samen in de wijk te werken aan een ouderenvriendelijke stad. In verschillende fases draaien ook studenten mee, bijvoorbeeld tijdens hun minor. Het onderzoek levert onderwijsmateriaal op voor huidige en toekomstige professionals.

Externe partners en betrokken stakeholders

Aan dit project werken mee: GGD Amsterdam, Ruimte en duurzaamheid gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, stadsdeel Zuid, Ben Sajet Centrum, Clientenbelang Amsterdam, Vumc

Betrokken HvA onderzoekers:

Rosalie Metze, Fenna van Nes, Caroline Rijkers, Barbara Groot-Sluijsmans, Eileen Berkvens, Maaike Muntinga

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2016
Einddatum 01 jul 2017

Contact

Jennie Boer