Kenniscentrum Maatschappij en Recht

RAAK onderzoek 'Vernieuwd handelingsrepertoire'

Participatieprofessional in Amsterdam krijgt ondersteuning

Project

In september gaat het leertraject 'Vernieuwd handelingsrepertoire van participatieprofessionals' van start en het heeft een duur van 1,5 jaar. In juni is een ‘nulmeting’ gedaan bij bewoners en participatieprofessionals. Het handelingsrepertoire wordt vraaggestuurd ingezet en gaat behandelt onder meer situationeel leiderschap, mediation, inclusie, empowerment en collaborative learning.

In het leertraject staat de samenwerking van professionals de wijken Oost, Zuidoost en Nieuw-West met vier Amsterdamse bewonersverbanden centraal. De bewonersverbanden die meedoen zijn de Lucas Community (Nieuw-West), Buurtbizz (Zuidoost), Pekkobello (Noord) en de Volksbond winkel/koffiehuis op de Haarlemmerstraat (Centrum).

Ook wordt er aandacht besteed aan het delen van de kennis en onderzoeksopbrengsten.

Film participatieprofessionals

Bekijk de video met interviews en beroepssituaties van participatieprofessionals en hoor meer over het RAAK project Vernieuwd handelingsrepertoire van participatieprofessionals.

Eerste workshop

Op 30 juni was er een eerste open workshop over het project op het jaarcongres van het lectoraat Management van Cultuurverandering. De film is op het congres voor het eerst vertoond. Na een toelichting zijn de aanwezigen in kleine groepjes in gesprek gegaan over talenten en tools van de participatieprofessional in relatie tot bewonersverbanden.

Praktijk- en onderzoekspartners

Een gezelschap van praktijkpartners en onderzoekspartners was al eerder aanwezig op de kick off in april dit jaar. Dit waren het Amsterdams Steunpunt Wonen, de Volksbond, de UvA-Instituut voor Social Science, verschillende ZZP ers, de gemeente Amsterdam en de HvA- lectoraten Management van Cultuurverandering en Cuturele en Sociale Dynamiek.

Jezelf overbodig kunnen maken

De aanwezige praktijkpartners belichtten hun invalshoeken op het benodigde handelingsrepertoire. Kwaliteiten die werden benoemd waren bijvoorbeeld het jezelf overbodig kunnen maken, anders kunnen kijken, ondernemerschap, van zorgen voor naar zorgen dat, inclusie van buitenaf benaderen. ‘We willen met dit project de professionele intuïtie van onze wijkprofessionals zichtbaar maken en er veel bewuster mee omgaan.', adus een van de praktijkpartners.

Bondgenootschap

Rode draad is het werken aan bondgenootschap in de wijk tussen de overheid, instellingen en bewoners. Het uitvinden van een hernieuwde gemeenschappelijk taal van participatieprofessionals van allerlei organisaties actief in de wijk.

Dit RAAK project zal in verschillende delen van de stad gaan draaien, de zogenaamde fieldlabs.

Contact

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Anna de Zeeuw, fieldlabcoordinator Nieuw-West.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 01 mrt 2018