Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gezond gewicht in de Dapperbuurt

Onderzoek Fieldlab Oost

Project

Het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek doet onderzoek in de Dapperbuurt naar activiteiten binnen het programma Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam. Dit programma is een ambitieus stadsbreed meerjarenplan om een gezonde levensstijl te bevorderen bij kinderen en bij jongeren en om overgewicht terug te dringen. Er wordt specifiek ingezet op de zwakste doelgroepen waarbij de wens is om vanuit hun leefwereld te inventariseren wat de mogelijkheden van mensen zijn.

Binnen het programma wordt een brede aanpak beoogd, waarbij naast kinderen en jongeren, ook ouders, professionals en buurtbewoners aangesproken worden door middel van verschillende deelprojecten op het vlak van cultuur en opvoeding. Voorbeelden hiervan zijn:

- het inzetten van opgeleide buurtambassadeurs,

- het betrekken van vaders in vaderdebatten en

- het organiseren van kookactiviteiten.

Binnen het onderzoek bekijken we hoe de kracht en het initiatief van bewoners nog meer aangesproken kan worden zodat de gemeente en andere professionals zich meer kunnen terugtrekken uit hun leidende rol.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 nov 2016

Contact

Eltje Bos
Eveline Huijghe