Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

R-Link

Inregeling van de communicatie tussen partijen bij kleinschalige initiatieven voor standslandbouw en groen zorgt voor heldere besluitvorming

Project

De laatste jaren zien we een enorme groei van het aantal kleinschalige (tijdelijke) initiatieven voor stadslandbouw en groen. Overheden stimuleren dit soort initiatieven van burgers of bedrijven. Ze leveren de overheid verschillende praktische vragen op: hoe kom je als ambtenaar of geldschieter tot een goede afweging om een dergelijke initiatief wel of niet te steunen? Welke initiatieven dragen bij aan strategische stedelijke ambities, en welke minder?

Ga naar de website over R-Link voor de resultaten van het project; Het Omgevingscanvas en 14 praktijkcases.

In dit project onderzoeken we hoe we de communicatie tussen initiatiefnemers, overheid, burgers en markt kunnen versterken zodat de besluitvorming rond deze initiatieven, met het oog op legitimiteit, voor alle betrokken partijen transparanter en beter navolgbaar wordt.

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn direct bij het HvA-deel van het onderzoek betrokken:

Onderzoeksinstellingen: Wageningen UR (trekker), Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, AMS.

(semi) overheid: Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Amsterdam Economic Board.

Initiatieven: Amsterdam: Noordoogst, Boeletuin, Park om de Hoek, Tuinen van West; Groningen: Toentje, Tuin in de Stad.

De overige partijen van het consortium zijn te vinden op de site van R-LINK.

Beoogde resultaten

1. In dit onderzoek ontwikkelen we samen met initiatiefnemers en gemeenten een methode voor het gestructureerd redeneren en in kaart brengen van verschillende plannen voor, en visies op, een stuk grond. Bij het ontwikkelen van de methode gebruiken we naast de praktijkkennis van de partners kennis uit de business literatuur (met name business modellen), planologie en bestuurskunde.
2. Wij willen op basis van de methode een serious game ontwikkelen waarin initiatiefnemers en ambtenaren gezamenlijk reflecteren op plannen voor en visies op een stuk grond. Het spel kan straks (hopelijk) ook gespeeld worden door (met name Bestuurskunde) studenten om hen kennis te laten maken met de uitwerking van beleid rond bottom-up planning.
3. Een database met data van alle cases van R-LINK – dus niet alleen de HvA-cases – die bruikbaar is voor vergelijkend onderzoek naar bottom-up en incrementele gebiedsontwikkeling.
4. Rapporten voor de praktijk:
a. Alle cases van het project krijgen een eigen case-rapport dat hun belangrijkste kenmerken en lessen overzichtelijk op een rij zet.
b. Daarnaast maken we een rapport met de lessen die we uit het onderzoek naar alle cases van R-LINK kunnen trekken.
c. Van het projectonderzoek naar legitimering van bottom-up initiatieven komt een aparte publicatie over de geleerde lessen en de ontwikkelde methode.

Contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Melika Levelt m.levelt@hva.nl (06 2115 6213)

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bovenstaande video is in het Engels opgenomen. De video 'Motivations for people to Engage in Urban Green Space Development (R-LINK)' maakt deel uit van het lesmateriaal van de MOOC Co-creating Sustainable Cities.

Copyright Amsterdam Institute for Advanced Metropolotan Solutions (AMS Institute), licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License.

Gepubliceerd door  Urban Technology 20 december 2019

Project Info

Startdatum 01 apr 2016
Einddatum 01 apr 2019

Contact