Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Groen in de stad

Hoeveel en wat voor groen is er in Amsterdam

Project

Met behulp van ‘groene’ datasets van de gemeente Amsterdam groene ruimtes in de stad in kaart brengen. >Welke straten/buurten lijken op elkaar wat betreft groen (lees: aantal bomen, afstand tot park, etc.)? > Wat is de bereikbaarheid van parken? > Welke functies heeft een park? > Welke parken worden bezocht vanuit verschillende gebieden?

Betrokken Partners

 • Lectoraat Urban Analytics van de HvA
 • PhD student Urban Planning van Westminster University
 • Studenten van opleiding Toegepaste Wiskunde en minor Data Science in verschillende projecten•
 • (Gemeente Amsterdam)

Onderzoeksagenda

 • Verzamelen en verrijken van groene datasets;
 • Clusteren van buurten en straten (afstudeerproject)
 • Visualiseren van loopafstanden tot een park (en de daarbij behorende drukte in een park);
 • Functies van een park in kaart brengen;
 • Modelleren van groene stromen.

Visualiseren van loopafstanden tot park

 • Alle (stads)parken uit de open datasets Parken en plantsoenen en hoofdgroenstructuur (maps.amsterdam.nl/open_geodata)
 • Amsterdam is verdeeld in een grid van 100 bij 100 meter.
 • Loopafstand tot dichtsbijzijnde punt van het park (niet per se een ingang)
 • CBS data voor aantal inwoners per grid van 100 bij 100 meter (www.cbsinuwbuurt.nl)
 • Per park aantal inwoners dat dichtstbij woont
 • Andere opties: loopafstand per straat, buurt, postcode-6 gebied

Modelleren van groene stromen

Als alle inwoners van Amsterdam naar het dichtstbijzijnde park gaan, is er niemand in het Amsterdamse bos, maar zijn er in het Wertheimpark 3 mensen per m2

Vraag: Hoe kiezen mensen welk park ze bezoeken?
Afhankelijk van:
 • Loopafstand tot park
 • Grootte van het park
 • Aantal bezoekers in het park
 • (Functies van het park)
Vergelijking literatuur: hoe kiezen mensen of bedrijven waar ze zich vestigen? (Bijvoorbeeld Fujita and Ogawa (1982))

Eerste model: speltheoritsche benadering
Volgende stap: model implementeren en impact van verschillende doelfuncties en gewichten onderzoeken!

Verder ontwikkelen en implementeren van model om groene stromen in kaart te brengen
Goede definities van groen en parken formuleren (in samenwerking met experts/aan de hand van literatuur)
Functies van parken in kaart brengen (met behulp van open datasets)
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 13 november 2019

Project Info

Startdatum 11 jan 2018
Einddatum 12 jan 2019