Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Coole maatregelen tegen hitte in steden (Cool Towns)

Cool Towns: Europese gemeenten ontwikkelen groene maatregelen tegen hitte

Project

Hittestress in grote steden is een onderwerp dat in Europa al jaren stevig op de agenda staat. Hittestress beperkt zich niet tot de grote steden; ook kleine en middelgrote steden hebben er mee te maken. De Hogeschool van Amsterdam start samen met 12 Europese partners het project Cool Towns om Europese gemeenten te helpen hitteproblemen op te lossen.

Meten van de temperatuur

Onderzoekers van de HvA werken aan een hittestress tool voor de stedelijke omgeving. Dit doen zij samen met partners en in een internationaal multidisciplinair team. De tool ondersteunt gemeentelijke besluitvorming bij het nemen van klimaatadaptiemaatregelen door onder andere vergroening.

Hitteproblematiek in kaart

Onder leiding van de HvA brengen betrokken regio’s en gemeenten de hitteproblematiek in kaart van hun pilotgebieden en experimenteren zij met de ontwikkeling van ‘coole’ maatregelen. De zeven pilotstudies verrijken tussentijds de ontwikkeling van de besluitvormingstool. Daarnaast wordt er trainingsmateriaal ontwikkeld om oplossingen toegankelijk te maken voor meer middelgrote Europese steden.

Cool Towns is een Interreg 2 Zeeën project en loopt van 1 september 2018 tot 1 oktober 2022. De HvA onderzoeksactiviteiten aan Cool Towns worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en Provincie Zeeland.  

Update Cool Towns

Een jaar Cool Towns. Lees alles over de eerste resultaten en blik met ons vooruit op de komende periode. 

 

Partners Cool Towns

Universiteiten

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Greenwich (UK)
 • Picardie Jules Verne (FR)

Gemeenten

 • Middelburg (NL-leadpartner)
 • Breda (NL)
 • Oostende (BE)
 • Southend on Sea (VK)

Regio’s

 • Oost-Vlaanderen (BE)
 • Kent (VK)
 • AUD Agency (FR)
 • CAPSO Saint-Omer (FR)

Bedrijven

 • GreenBlue Urban (UK)
 • Sioen Industries (BE)

Meer informatie Cool Towns

Op de Europese website staat meer informatie over Cool Towns. 

Publicaties

Volkskrant: Interview - Wetenschappers onderzoeken stedelijke 'hittestress'.
Trouw: Richt Corona Safe Zones in
Stadszaken: Interview - Eerste bevindingen in Europees verkoelingsproject
Rooilijn: Column
Vakblad Groen: Interview - Cool Towns helpt gemeenten bij hitteproblemen
Mooie Pleinen: Special column

Team Cool Towns

Gepubliceerd door  Urban Technology 16 juni 2020