Kenniscentrum Techniek

Zero Emission Infrastructuur

Project

Tussen nu en 2050 stapt de logistieke sector over op zero emissie-transport en op batterij-elektrische of waterstof-elektrische voertuigen. Door de overgang naar batterij-elektrische voertuigen zal de vraag naar elektriciteit enorm toenemen op vestigingslocaties van vervoerders, op logistieke centra en verzorgingsplaatsen. Hoe gaan we daarmee om?

Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te kunnen voldoen, moet het elektriciteitsnetwerk op specifieke locaties of in gebieden aangepast worden. De aanleg van additionele netwerkcapaciteit is nodig, maar de doorlooptijd voor de ontwikkeling en aanleg door de netbeheerder is (minimaal) 5 tot 7 jaar.

Als de businesscase voor de inzet van elektrische voertuigen door vervoerders positief is omdat de prijs van voertuigen voldoende is gedaald en de actieradius van de voertuigen voldoende is toegenomen, zal de vraag naar elektriciteit ineens flink toenemen. Logistiek dienstverleners gaan dan namelijk tegelijk de stap naar zero emissie maken. Als er niet op deze plotselinge toename in de vraag wordt geanticipeerd, is het risico dat de netwerkcapaciteit op een aantal bedrijventerreinen niet voldoende is en het een aantal jaar duurt voordat de gewenste capaciteit er is.

Er is behoeft bij de sector, de regio en de netwerkbeheerder(s) om inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkeling van de vraag naar energie door de logistieke sector. Daarmee kan de vraag naar elektriciteit die door het netwerk moet worden geleverd worden ingeschat.

Doelstelling

Om de komende jaren een gezamenlijk en zo compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling van de energievraag en de knelpunten in het netwerk, slaan de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences de handen ineen. Samen nemen ze het initiatief voor de ontwikkeling van een dataverzamelingsaanpak en prognosemodel voor het inschatten van vraag en aanbod van elektriciteit voor zero emissie-transport op 3 bedrijventerreinen. Deze gecombineerde aanpak genereert nieuwe data en inzichten die ook op andere bedrijventerreinen kunnen worden toegepast en kunnen bijdragen aan inschattingen van ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau.

De focus van het project ligt enerzijds op de ontwikkeling van de modelstructuur en model dat een initiële schatting geeft van de toekomstige elektriciteit vraag op 3 bedrijventerreinen. Anderzijds richt het project zich op het bieden van een structuur waarin de komende jaren nieuwe data (andere bedrijventerreinen) en scenario’s die beschikbaar komen kunnen worden meegenomen.

Voor alle output geldt dat het bestaat uit een tijdreeks, bijvoorbeeld voor de jaren 2023-2050.

De doelstelling is niet om een online-tool te ontwikkelen voor de analyse van de elektriciteitsbehoefte op een bedrijventerrein, maar om een werkend prognosemodel te ontwikkelen.

Aanpak

  • Het prognosemodel voor het inschatten van de vraag naar elektriciteit voor zero-emissietransport wordt gevoed door 1) een onderliggende tool (Zero Emissie Transport Kompas), en 2) een vragenlijst. Het ZET Kompas modelleert de investering in ZE voertuigen. De vragenlijst bevat onder meer vragen over het huidige elektriciteitsverbruik van bedrijven.
  • Per bedrijventerrein worden de grootste logistieke bedrijven benaderd om de tool en de vragenlijst in te vullen. Deze bedrijven zullen de grootste elektriciteitsvraag hebben voor ZE transport. Samen met kengetallen van de overige bedrijven op het terrein (bijv. aantal medewerkers, aantal voertuigen per bedrijf) vormen deze de input voor het prognosemodel.

Projectleider

2 november 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2022
Einddatum 31 okt 2023