Kenniscentrum Techniek

Vehicle2Grid

Project

In januari 2014 is onderzoeksprogramma Urban Technology gestart met de pilot 'Vehicle2Grid' , waarbij huishoudens de energie uit hun zonnepanelen kunnen opslaan op de batterij in hun elektrische auto. Dit is nieuw: op dit moment leveren huishoudens te veel opgewekte energie direct terug aan het net. Met de nieuwe methode kunnen energie-aanbod en -verbruik beter op elkaar worden afgestemd. Urban Technology voert onderzoek uit naar de gebruikerservaring en het gewenste businessmodel van Vehicle2Grid.

De pilot is een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Cofely, Alliander, Mitsubishi Motors Corporation, Amsterdam Smart City en Stadsdeel Nieuw-West. Voor dit project is door het TKI Switch 2 Smart Grids een subsidie gehonoreerd, waardoor gezamenlijk een investering van 1,6 miljoen euro wordt ingezet. Deze samenwerking zal in een periode van 3,5 jaar een bijdrage leveren om de verschillende technische, economische en sociale barrières weg te nemen. Dit zal de grootschalige implementatie van elektrische auto’s, de inzet van zonnepanelen en het zelfvoorzienend worden van huishoudens een stap dichterbij brengen.

Open platform & bewonersonderzoek

In de pilot wordt een systeem getest waarbij de consument de controle heeft over zijn eigen energievoorziening. In de toekomst kan dit een bijdrage leveren aan het beter balanceren van het energienet. Er zouden op bepaalde momenten prikkels gegeven kunnen worden aan bewoners om de auto als opslag aan het energienet aan te bieden of juist om de batterij te ontladen. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan onderzoek doen naar het gedrag onder bewoners alsook hun energiebehoeftes in kaart brengen. Een ander belangrijk onderdeel van de pilot is de ontwikkeling van een open online platform voor datacommunicatie. Dit open platform brengt verschillende partijen met elkaar in verbinding, die normaliter niet vanzelfsprekend met elkaar zouden samenwerken door verschillen in communicatieprotocollen. Zo kan data uit een huishouden worden gekoppeld aan data uit een auto of een laadpaal. Met de data kunnen mogelijk nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld voor de eindgebruiker, zoals apps gekoppeld aan duurzame energie, elektrisch vervoer of het handelen in energie tussen huishoudens.

De Vehicle2Grid pilot bestaat uit de volgende fases:

1. Vehicle2Home 2016, Lochem: Enkele geselecteerde en enthousiaste huishoudens in Lochem gaan een eerste test doen om het platform en het systeem te optimaliseren.

2. Vehicle2Grid 2016, Amsterdam: Deze kennis wordt meegenomen in de tweede fase van de pilot en zal de Vehicle-to-Grid oplossing getest worden in een gebied in Amsterdam met verschillende gebruikers.

Voor meer informatie neem contact op met: k.p.de.witte@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 10 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2014

Contact

Katrien de Witte

Locatie

Stadsdeel Nieuw-West

Osdorpplein 1000

1068 TG Amsterdam