Kenniscentrum Techniek

International Media Architecture Biënnale (MAB2020)

Kwaliteit van de stad verbeteren door samensmelting technologie, media en architectuur

Project

Hoe kan media-architectuur steden helpen om responsiever en veerkrachtiger te worden, zodat ze in kunnen spelen op uiteenlopende toekomsten? Tijdens de internationale Media Architecture Biënnale (MAB) worden onder de titel FUTURES IMPLIED de toekomsten van stad en technologie verkend. MAB is hét internationale evenement op het gebied van architectuur en digitale media, en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is aangewezen als hoofdorganisator van de 2020-editie, MAB2020.

Als gevolg van COVID-19 is het evenement uitgesteld, van november 2020 naar mei/juni 2021.

Wat is media-architectuur?

Media-architectuur is een opkomend ontwerpdomein op het snijvlak van de gebouwde omgeving (architectuur, stedenbouw en urban management), media, technologie en kunst in de openbare ruimte. Het is een interdisciplinair vakgebied dat een belangrijke rol gaat spelen in het zoeken naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken als klimaatverandering, de inclusieve stad en het ontwerp van actieve publieke ruimtes. Tijdens MAB2020 komen professionals, onderzoekers, opdrachtgevers, beleidsmakers en studenten (deels digitaal) samen in Amsterdam en Utrecht.

Kwaliteit van leven in de stad verbeteren

Steeds gaat het om het vraagstuk hoe technologieën, media én architectuur gezamenlijk ontwikkeld, ontworpen en toegepast kunnen worden om bij te dragen aan de leefbaarheid en veerkracht van de stad. Denk daarbij aan lichtinstallaties, interactieve kunstinstallaties, (buurt)apps die burgers betrekken bij de (her)ontwikkeling van een plein en smart city-toepassingen die ons bij laten dragen aan een circulaire economie.

Thema MAB2020: #Futures Implied

Al deze technologieën zijn echter niet neutraal, maar dragen een specifieke visie op de stedelijke samenleving met zich mee. Welke ‘toekomsten’ liggen er besloten in diverse voorbeelden van media-architectuur? Hoe kan media-architectuur bijdragen aan een toekomst die mens en planeet centraal staat? En hoe kan media-architectuur steden en burgers helpen om in te spelen op onzekere toekomsten? MAB2020 staat in teken van #Future Implied; over de belangrijke rol van digitale media in de manier waarop we steden gebruiken, ervaren en vormgeven.

Uiteenlopende disciplines verbinden

De MAB richt zich op professionals, onderzoekers, beleidsmakers en studenten die actief zijn op het snijvlak van stedenbouw/architectuur, urban management, technologie en media-ontwerp. Alsmede op de engineers, software engineers en data-analytics die hun kennis en innovaties naar de gebouwde omgeving vertaald willen hebben. Vanuit de industrie zijn het enerzijds architecten, projectontwikkelaars, stedenbouwers, corporaties anderzijds interactie-ontwerpers en digitale mediabedrijven. Vanuit overheid zijn dat beleidsmakers op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, circulaire economie, smart cities, gebiedsmakelaars en de ‘digitale stad’.

Resultaten MAB2020

In de aanloop naar MAB2020 worden diverse meetups, lezingen, symposia en workshops georganiseerd. Studenten, docenten, onderzoekers en andere belangstellenden zijn welkom om hieraan deel te nemen. MAB2020 vindt plaats in mei/juni 2021 (als gevolg van COVID-19 is het evenement uitgesteld, van november 2020 naar mei/juni 2021) en duurt een week lang. Het programma biedt workshops, een conferentie, symposia, ronde tafels en een internationale studententoonstelling. Ook vindt er een ‘Oscar’-show plaats met awards in vijf categorieën voor wereldwijde bijdragen. Voorafgaand en na afloop van het evenement worden publicaties gemaakt. Bekijk het volledige programma op MAB2020.org .

Studenten dragen bij

Het programma van MAB2020 krijgt in samenwerking met het onderwijs invulling. Zo worden studenten gestimuleerd tijdens het event deel te nemen aan verschillende workshops georganiseerd door internationale experts. Verschillende HBO-instellingen en internationale universiteiten nemen deel. Daarnaast is een van de centrale onderdelen van de MAB een studentententoonstelling. Opleidingen of onderdelen daarbinnen (bijvoorbeeld een minor of afstudeeratelier) krijgen een plek om studentenwerk tentoon te stellen.

Partners scholen en beroepenveld

De MAB editie 2020/2021 wordt gezamenlijk georganiseerd door verschillende faculteiten van de HvA, waaronder het lectoraat Play & Civic Media (Faculteit DMCI) van Martijn de Waal en het lectoraat Bouwtransformatie van Frank Suurenbroek (Faculteit Techniek). Zij vormen samen met Nanna Verhoef en Michiel de Lange van de Universiteit van Utrecht het Executive Committee van MAB2020/21. Daarnaast zijn partijen uit beroepenveld en bedrijfsleven als partners betrokken bij de organisatie en uitvoering. Er is al interesse van: Chief Technology Office, Pakhuis de Zwijger, Marineterrein Amsterdam (Campus Amsterdam), Nemo, Gemeente Amsterdam; Archis / Volume, The Mobile City, Ruimte+Wonen (media partners); ARIAS, Amsterdam Lightfestival (inhoudelijke en netwerkpartners), ontwerpbureaus en ontwikkelaars. Kom op de website meer te weten over de (nieuwe) partners van MAB2020 .

1 november 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2021