Kenniscentrum Techniek

Bestemming Duurzaam Zuidoost

Trekker: Lector Frank Suurenbroek (Bouwtransformatie)

Project

Onder de werktitel “Circulair Zuidoost” gaan de grote publieke en private partijen uit Amsterdam Zuidoost gezamenlijk werken aan de onderscheidende en innovatieve verduurzaming van Amsterdam Zuidoost, en Amstel III in het bijzonder. Daartoe initiëren en bundelen de partijen concrete projecten en initiatieven rondom de thema’s energie, afval (en water), mobiliteit en connectiviteit.

Urban Technology treedt als kennispartner toe tot deze “Triple Helix gebiedsontwikkeling”. Met ons icoonproject bewerkstelligen we een langjarige samenwerking met partners van formaat en beschikken wij over een proeftuin waarin vernieuwende projecten en innovaties plaatsvinden. “Circulair Zuidoost” is zelf nog in opbouw. Mede hierom gaan we vanuit twee lijnen aan de slag.

De eerste lijn is actieve deelname aan de opbouw van “Circulair Zuidoost” en een onderzoek naar het innovatieve gebiedsontwikkelingsmodel dat hierbinnen ontstaat. De analyse van dit gebiedsontwikkelingsmodel - en de inhoudelijke vertaalslag daarvan naar de toepasbaarheid elders - sluit aan bij de vraagarticulatie van B&W van Amsterdam.

In een tweede lijn gaan we actief deelnemen aan één of meerdere van de door de partners te initiëren projecten. De selectie en invulling van onze deelname aan deze projecten hangt af van: a) aansluiting bij Urban Technology (UT); b) de mogelijkheid om meerdere UT onderzoeksthema’s te bundelen, en c) de mogelijkheid om ofwel kennis te ontwikkelen ofwel concreet bij te dragen aan het toegepast krijgen van innovatieve kennis en kunde.

Het icoonproject Bestemming Duurzaam Zuidoost realiseert een langjarige en zichtbare aanwezigheid binnen een aansprekende proeftuin. Daarnaast liggen er gunstige aanknopingspunten om langjarige onderzoekfinanciering te verwerven.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 01 jan 2019

Contact

Jeroen van der Kuur