Kenniscentrum Techniek

Versterken logistiek luchtvracht Schiphol (SCCAS)

SCCAS (Smartest Connected Cargo Airport Schiphol) versnelt innovatie in de supply chain door simulatie, data- en procesanalyse

Project

Internationale logistiek verandert snel en klantbeleving speelt een steeds grotere rol in het geheel. Vervoerders moeten op deze veranderingen inspelen. Schiphol pakt verbeteringen van operationele processen op Schiphol al op. SCCAS kijkt daarom naar hoe alle gebruikers in de supply chain – van transporteurs tot de eindgebruiker in de toekomst – optimaal bediend kunnen worden. SCCAS wil de specifieke klant in beeld brengen en de hele supply chain daarop inrichten. Dit kan de positie van luchtvracht op Schiphol versterken.

Optimaliseren supply chain luchtvracht

SCCAS onderzoekt de rol van vele partijen die betrokken zijn bij de logistieke ketens die goederen over de hele wereld sturen. De onderzoekers gebruiken hiervoor gegevens die door Schiphol worden verzameld.

Voor een aantal goederenstromen (zoals bloemen en farmaceutische producten) wordt logistieke informatie uit de gehele logistieke keten bijeen gebracht. SCCAS kijkt hoe met deze informatie:

  • in kaart kan worden gebracht wat de klant belangrijk vindt;
  • de kwaliteit van de dienstverlening gemeten kan worden;
  • bepaalde garanties over de kwaliteit van de zending gegeven kunnen worden;
  • key performance indicators (KPI’s) gemonitord en gemeten kunnen worden;
  • de afhandeling door trucks gestroomlijnd kan worden, zodat wachttijden verdwijnen.

Uiteindelijk kan met behulp van dit onderzoek de positie van Schiphol als luchtvrachtknooppunt worden verbeterd.

Bijsturen op basis van data

De HvA benadert het onderzoek vanuit meerdere invalshoeken. Er wordt samen gewerkt met TUDelft, KLM cargo, Cargonaut en Schiphol.

De onderzoekers van de HvA kijken ten eerste naar de informatiestromen in en om luchthaven Schiphol die een rol spelen bij efficiënt vervoer en klanttevredenheid. Ten tweede wordt de operatie op de luchthaven bekeken en geanalyseerd. Ten slotte wordt Schiphol vergeleken met andere luchthavens zoals Frankfurt, Luik, Brussel en Luxemburg.

Dit wordt op drie manieren gedaan:

  • Een simulatiemodel analyseert de operatie op Schiphol en kiest de beste logistieke oplossing.
  • Data-analyse zorgt voor het optimaliseren van de supply chain.
  • Een procesanalyse kijkt naar hoe op basis van informatie (bijvoorbeeld tijd en temperatuur) een bepaald transport kan worden bijgestuurd.

De TUDelft analyseert hoe verschillende partijen reageren op innovatie. Ook verricht TUDelft algoritmische analyses op basis van de informatie die binnen SCCAS worden verzameld.

Aanzet tot innovatie

Met het project SCCAS wordt inzicht verkregen in de logistieke ontwikkelingen die eraan komen. Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken en vragen om een ander type diensten. Door de analyses die gedaan worden, willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de veranderingen en de kansen die dit met zich meebrengt. Hiermee wil SCCAS bijdragen aan het versterken van de positie van luchtvracht op Schiphol. Ook wil SCCAS meer partijen op Schiphol aanzetten tot het opstarten van innovatieprojecten.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Thierry Verduijn, projectleider SCCAS.

Samenwerking

SCCAS is een samenwerking tussen de onderzoeksprogramma’s Urban Technology en Aviation van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), TUDelft, KLM, Schiphol en Cargonaut. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2017
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Thierry Verduijn