Kenniscentrum Techniek

Slimme keukenlogistiek De Hallen

Collectief bestelplatform en schoon beleveren De Hallen Amsterdam

Project

Er vindt veel verandering plaats in de Kinkerbuurt in Amsterdam. Mede door de komst van De Hallen is er een groei van bewoners, toeristen, recreatie en kleine horecaondernemers ontstaan. Dit heeft gezorgd voor meer drukte van mensen en verkeer. In de pilot van de HvA wordt in dit gebied naar passende en slimme oplossingen gezocht, zoals een collectief bestelplatform en snellere en schonere bevoorrading.

De HvA onderzoekt de huidige situatie van horecadistributie en leefbaarheid in de Kinkerbuurt. Sinds de komst van De Hallen is er een groei van bewoners, toeristen en recreatie ontstaan. Daarnaast verandert de horeca ook. Er worden meer en vaker onlinebestellingen geplaatst, er is meer behoefte aan lokale en biologische producten en er zijn veel kleine horecaondernemers in en rondom De Hallen bijgekomen. Het gevolg: meer leveringen, te weinig (laad-los)ruimte en teveel geluidsoverlast en uitstoot. De infrastructuur in de omgeving slibt dicht, waardoor er een hoge verkeersonveiligheid ontstaat. Daarom zoekt de HvA met partners naar slimme oplossingen die passen bij de buurt.

Werkzaamheden Oranje Loper

Bovendien worden de toegangswegen rondom De Hallen vanaf 2021 belemmerd door het vervangen van bruggen op één corridor: de Oranje Loper . Bereikbaarheid Kinkerbuurt neemt hierdoor nog verder af, waardoor kosten van bevoorrading omhoog schieten. Tevens streeft gemeente Amsterdam naar een zero-emissie bevoorrading en autoluwe zone in 2025. Daar komen ook meer regelgeving en controles bovenop. Door deze situatie wordt de zoektocht naar oplossingen voor horecaondernemers versneld en cruciaal om geen vertraging van beleveringen op te lopen. Meer aandacht voor leefbaarheid in de buurt is daarbij ook essentieel.

Collectief bestelplatform en schoon beleveren

De HvA onderzoekt in de pilot naar slimmere keukenlogistiek met bestaande technologie. Met Easy-Dish wordt er een collectief digitaal bestelplatform aangeboden voor De Hallen, zodat bestellingen kunnen worden gebundeld. De deelnemende horecaondernemers geven individueel hun bestellingen door via de app van Easy-Dish. Hun leveranciers leveren vervolgens de bestelde goederen af bij een centrale cityhub. En via Leen Menken worden de goederen gebundeld en in klein, schoon vrachtvervoer naar de horecaondernemingen in de De Hallen afgeleverd. Resultaat: meer flexibiliteit, minder tijdverlies, lagere kosten en een betere uitstraling. De horecakeuken wordt zo een logistieke organisatie.

Planning pilot

Tot en met de zomer van 2020 wordt er data vergaard en geëvalueerd over de huidige situatie in De Hallen: hoe gaat de bevoorrading nu en wat is de impact en kosten (inclusief CO2, congestie en gereden kilometers) staan centraal. Daarna wordt de interne logistiek van de verschillende ondernemers in de buurt onderzocht, zodat de potentiële winst van slimmer bestellen en geleverd krijgen kan worden berekend. De resultaten worden verzameld om tot een advies te komen. Voor de werkzaamheden in 2021 loopt de pilot met Easy-Dish en Leen Menken.

Samenwerken is essentieel

Samenwerken en openstaan voor verandering is essentieel voor een koploperspositie in innovatie en duurzaamheid. Er is zoveel mogelijk data nodig om een goede berekening te maken of de besparingen hoger zijn dan de kosten. En in dat geval: hoe (alle) ondernemers kunnen worden overtuigd om mee te gaan doen. Als de onder-/deelnemers enthousiast zijn, kan dit concept de nieuwe werkwijze worden. Voor De Hallen, maar ook voor andere delen van Amsterdam. Wil je meedoen met de pilot? Stuur een mail!

Betrokken partijen

De betrokken partijen zijn: de HvA, BIZ (Bedrijven Investeringszone) en De Hallen-organisatie, horecaondernemers, leveranciers van deze ondernemers, Gemeente Amsterdam Economische Zaken, Gemeente Amsterdam Stadslogistiek, Oranje Loper, Easy-Dish en Leen Menken.

Studenten en stagiairs bieden hulp

Bij het onderzoek van HvA zijn studenten en stagiairs betrokken. Zij helpen mee met het uitvoeren en evalueren van tellingen rondom De Hallen en de Kinkerbuurt. Daarnaast halen zij bestelinformatie op bij de horecaondernemers in De Hallen. De vergaarde data maken het mogelijk een detailanalyse van bestellingen te maken, en vormen de basis voor het opstellen van een nieuw concept voor distributie. Een stagiair helpt daarnaast mee met de uitvoering en analyse van de pilot tijdens de werkzaamheden rondom De Hallen.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Roman Kraft - Unsplash
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 30 jun 2020