Kenniscentrum Techniek

Ontwerp duurzaam voedselsysteem MRA (Evidence-based Food Systems Design)

Project ‘Evidence-based Food Systems Design’ brengt systeem voedselvoorziening MRA (Metropool Regio Amsterdam) in kaart

Project

Voedsel staat steeds vaker bovenaan de agenda van duurzame stedelijke ontwikkeling. Maar het overzicht van hoe het huidige voedselsysteem eruitziet ontbreekt. Daar brengt het project ‘Evidence-based Food Systems Design’ verandering in. Wie zijn de spelers, van producent tot consument? Hoe zijn zij met elkaar verbonden? En wat gebeurt er met afval? Het project ontwikkelt een dashboard dat deze vragen beantwoordt. Het dashboard helpt overheden en bedrijven om beleid te maken en businessmodellen te ontwikkelen die het voedselsysteem verduurzamen.

Duurzaam voedselsysteem modelleren

Hoe kan een duurzaam voedselsysteem er voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA) uitzien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, ontwikkelt Evidence-based Food Systems Design een methode om gegevens over het voedselsysteem geautomatiseerd te verzamelen.

De HvA verzamelt locatiedata en vult deze aan met logistieke informatie. Gegevens over de locaties van bijvoorbeeld voedselproductie en -verwerking, horeca, supermarkten en groothandels wordt aangevuld met logistieke data. Deze gegevens worden samengevat in een open source dashboard. Dit dashboard maakt de data beschikbaar voor een breed publiek. Op basis van deze gegevens ontwerpen onderzoekers modellen voor verandering.

Daarnaast stimuleert het project de discussie over het toekomstige voedselsysteem op basis van een aantal cases. Twee daarvan, 'Voedingsmiddelenindustrie en woningbouw in Zaanstad' en 'Belevering horeca in Amsterdam', worden geleid door de Hogeschool van Amsterdam.

Voedingsmiddelenindustrie en woningbouw in Zaanstad

In Zaanstad is de voedingsmiddelenindustrie nog altijd bepalend voor de werkgelegenheid en identiteit van de stad. De komende decennia worden er 15.000 - 20.000 woningen bijgebouwd, veelal dicht op de voedselbedrijven aan de Zaan.

In deze case hebben studenten de consequenties van deze verdichting voor de aan- en afvoer van de voedselbedrijven aan de Zaan onderzocht, en andersom: Hoe verloopt het goederenvervoer van de bedrijven nu en in de toekomst? Wat betekent dat voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en gebruik van de openbare ruimte? En hoe kunnen nadelige gevolgen voor bedrijven én bewoners beperkt worden?

Belevering horeca in Amsterdam

Amsterdam telt meer dan 4000 horeca-gelegenheden en dat aantal neemt toe. De dagelijkse belemmering van de horeca zet grote druk op het verkeersnetwerk in en rond Amsterdam.

De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe de belevering nu gebeurt: wat, waarvandaan, wanneer, hoe vaak en met wat voor voertuigen? Het resultaat is een model om de logistieke druk op de stad mee te voorspellen. Ook worden scenario’s gemaakt waarmee de mobiliteit, leefbaarheid en uitstoot van verschillende logistieke oplossingen vergeleken wordt.

Op basis daarvan kunnen bedrijven en beleidsmakers slimme keuzes maken en samen aan een duurzame belevering van de stad werken.

Dataverzameling: de ‘evidence-base’

In het project worden publieke en private data slim aan elkaar gekoppeld. Zo wordt het huidige voedselsysteem van de MRA in kaart gebracht:

  • Het project maakt deze gegevens toegankelijk door ze met kaarten te visualiseren.
  • Er wordt een open source dashboard gebouwd om de ontwikkelingen in het voedselsysteem te volgen.

De verzamelde data biedt een uniek inzicht in een stedelijk voedselsysteem. Hiermee kunnen overheden, bedrijven en onderzoekers kansen ontdekken voor verduurzaming van de voedselvoorziening van de stad. Ook kunnen zij ideeën verder uitwerken tot haalbare businesscases.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Melika Levelt, projectleider Evidence-based Food Systems Design en Voedsel op de kaart.

Samenwerking

Evidence-based Food Systems Design is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Wageningen Universiteit, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Aeres Hogeschool, Gemeente Zaanstad, Gemeente Almere, Vervoerregio Amsterdam, Bedrijvencoalitie Food Center Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Schiphol Area Development Corporation (SADC). Het project wordt ge(co)financierd door AMS, Flevo Campus, KIEM en Vervoerregio Amsterdam.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2017
Einddatum 01 jun 2018

Contact