Kenniscentrum Techniek

Inkoopmethode voor zero emissie stadslogistiek (deelproject CILOLAB)

Efficiëntere, slimmere en schonere logistiek via inkoopkracht

Project

Goederentransport in de stad veroorzaakt veel CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Grote organisaties met stevige inkoopkracht zoals gemeenten en kantoorbedrijven dragen daar aan bij, bijvoorbeeld met de levering van kantoorbenodigdheden en catering. Ze willen verduurzamen – zeker met het oog op het klimaatakkoord - maar een praktische aanpak daarvoor ontbreekt vaak. Daarom ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in dit CILOLAB-project een aanpak waarmee inkopers makkelijker duurzame logistieke oplossingen kunnen stimuleren en opschalen.

Amstelcampus

Zero emissie zone

In het Klimaatakkoord staat een serieuze ambitie: in 2025 moeten 30 tot 40 grotere gemeenten een middelgrote zero emissie zone hebben voor stadslogistiek. Dat vraagt om een serieuze markt voor (uitstootvrije) stedelijke logistieke oplossingen. Gemeenten en grote organisaties zijn in staat om die markt te creëren. Door leveranciers te stimuleren en te faciliteren om goederenstromen te bundelen en door te kiezen voor uitstootvrij vervoer. Maar hoe kom je tot een effectieve aanpak?

Living lab

De CILOLAB partners onderzoeken mogelijke oplossingen in een living lab. Dat staat voor een actie gedreven en cyclische aanpak. Actie gedreven, omdat het onderzoek plaatsvindt in en met de praktijk van projectpartners. Cyclisch, omdat het onderzoeksteam continu de cyclus van ontwerpen, analyseren en rapporteren herhaalt en daarmee voortborduurt op resultaten uit de voorgaande cycli. Kortom, het draait om co-creëren, experimenteren en leren wat wél kan.

Logisitieke operaties en gedragsverandering inkoop

In eerste instantie richt het team van de HvA zich op bestaande pilots en stadslogistieke operaties; hoe kunnen zij verbeterd worden en hoe kunnen de goedwerkende concepten worden opgeschaald door middel van gedragsverandering onder inkopers? Dit gebeurt gebiedsgericht waarbij onder andere de volgende cases centraal staan: BedrijvenInvesterings Zone Knowledge Mile , de UvA binnenstadscampus Universiteitskwartier en de Green Business Club Utrecht (stationsgebied).

De nadruk ligt vooral op:

  • Succesvolle business modellen voor de bundeling van uitstootvrij vervoer
  • Inzichtelijk maken van kosten en baten bij een verandering in inkoop en bevoorrading
  • Diversiteit in de rol van inkopers in verschillende organisaties (omvang, aanbestedingsplicht, ed.) en hoe deze beïnvloed kan worden ten behoeve van duurzame logistiek

CILOLAB

Dit project is één van de zeven deelprojecten binnen het project CILOLAB , gericht op de ontwikkeling en implementatie van logistieke oplossingen voor de stad.

De zes overige deelprojecten (onder leiding van TNO, de Hogeschool van Rotterdam en de Rotterdam School of Management) gaan over: logistiek in gebiedsontwikkeling, de ontwikkeling van waarde proposities, monitoring en impact assessment, klantgedrag en logistieke planning.

Duurzaam inkopen UvA en HvA

De HvA hoort zelf ook bij de grote inkopers in de stad en sinds 2014 werkt zij samen met de UvA aan het verduurzamen van de eigen bevoorrading. Het resultaat: bundeling van goederen aan de rand van de stad, pakketkluizen voor (privé)leveringen voor werknemers en studenten en een wijziging van inkoopwensen. Denk aan het opnemen van duurzaam vervoer als aanbestedingscriteria en het reduceren van de leverfrequentie van kantoorartikelen. Ook de gemeente Amsterdam bundelt sinds 2014 de facilitaire leveringen aan de rand van de stad. Via stadshubs wordt de inzet van elektrische voertuigen voor stedelijke distributie haalbaar.

“Samen met Facility Services UvA-HvA, leveranciers en logistiek dienstverleners werken we sinds 2014 jaar aan duurzame bevoorrading van de UvA en HvA locaties. Binnen CILOLAB kunnen we onze kennis verder ontwikkelen en verspreiden naar andere inkopers in steden.” Susanne Balm, projectleider en onderzoeker CILOLAB

City Logistiek

Binnen het lectoraat City Logistiek doet de HvA onderzoek naar het efficiënter en schoner organiseren van logistiek in steden. Er lopen projecten op het gebied van afval-, bouw-, horeca- en servicelogistiek. Binnen het project CILOLAB ligt de nadruk op facilitaire logistiek. Die kennis stelt de HvA in staat om kennis van logistieke oplossingen, inkoopgedrag en gebiedsontwikkeling te combineren in het onderzoek.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 14 december 2022

Project Info

Amstelcampus
Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 30 jun 2022

Contact