Kenniscentrum Techniek

Living lab voor stadslogistiek (CiloLab 2)

Hoe kan een ‘cityport’ bijdragen aan een duurzame stadslogistiek?

Project

Ieder jaar bestellen meer mensen online hun boodschappen en laten die thuisbezorgen. Dit leidt tot meer vervoersbewegingen in stedelijke gebieden en potentieel meer files en emissies. In CiloLab 2 werken de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en TNO samen met logistiek dienstverleners, hub-exploitanten, gemeenten en kennisinstellingen aan slimme oplossingen voor uitstootvrije logistiek.

Van overslagpunten tot centra voor stadsdistributie: er zijn al veel mooie initiatieven op het gebied van duurzame stadslogistiek. Maar voor toepassing op brede schaal moet er voor dergelijke oplossingen een serieuze markt ontstaan. Daarvoor moeten logistieke partijen en gemeentes een helder beeld hebben van de kansen en de mogelijke impact ervan. In hoeverre verbeteren ze de luchtkwaliteit in de stad? Hoeveel ritten worden er mee uitgevoerd dan wel vermeden? En wat is de meerwaarde van een city port – een stadshaven - in het geheel?

In CiloLab2 onderzoekt de HvA hoe en in welke mate een city port kan bijdragen aan de realisatie van duurzame logistiek. ‘Het is zaak dat we bestaande logistieke patronen doorbreken en de logistiek anders inrichten,’ zegt Walther Ploos van Amstel, lector City Logistiek bij de HvA.

Living lab

CiloLab 2 is een living lab, waarin onderzoekers van TNO en de HvA nauw samenwerken met logistiek dienstverleners, hub-exploitanten, gemeenten en andere kennisinstellingen. Het team hanteert een cyclische en actie-gedreven aanpak: er worden tijdens de looptijd van het project oplossingen ontwikkeld - zoals stadshubs en buurthubs - en tegen het licht gehouden. Welke mogelijkheden zijn er voor verbetering en opschaling? Is er een blueprint te ontwikkelen voor andere stedelijke gebieden?

Verlaging van emissies in de stad

Het project draagt bij aan verlaging van de emissies in de stad en nodigt uit tot nieuwe investeringen in een duurzame, efficiënte stadslogistiek. Kennis en ervaringen opgedaan in het project worden actief gedeeld met publieke en private partijen die een belang hebben bij een goede organisatie van de stadslogistiek.

Partners

CiloLab 2 telt 13 partners. Behalve TNO en de HvA zijn dit C.& H. Euser Transport BV, Bluekens EV, Intospace 18 B.V., Evofenedex, Gemeente Rotterdam, Compass Group Nederland Holding B.V., Essent Energy Infrastructure Solutions, TSN Groep, Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, Lekkerland. De projectpartners werken intensief samen met CLIC (City Logistics Innovation Campus), een kraamkamer voor innovatieve stedelijke concepten.

Lectoraat City Logistiek

CiloLab2 is een van de projecten binnen het lectoraat City Logistiek van de HvA. Onderzoek naar het efficienter en schoner maken van logistiek in steden staat hier centraal. Cilolab2 sluit aan op het project CILOLAB , gericht op verbetering van de facilitaire logistiek. Vanuit het lectoraat lopen ook projecten gewijd aan afval-, bouw-, horeca- en servicelogistiek.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 29 januari 2024

Project Info

Startdatum 23 nov 2022
Einddatum 30 sep 2025