Kenniscentrum Techniek

Benchmark Airport-Seaport Regio's

Project

De HvA onderzocht 17 airportseaportregio’s en vergeleken die met elkaar. Amsterdam/Rotterdam staat op de tweede plaats in een benchmarkonderzoek van airport seaport-regio’s wereldwijd. Nederland scoort hoog, maar moet blijven voorkomen dat andere regio’s ons gaan inhalen. Met het verder optimaliseren van het logistieke proces kan Nederland de inlopers voorblijven.

Er is gekeken naar 10 factoren. Per factor zijn verschillende deelfactoren onderzocht. Voor bepaling van de eindscore is aan iedere factor hetzelfde gewicht toegekend. Vervolgonderzoek naar specifieke sectoren zoals Hightech, Life Sciences & Health en Flowers & Food, zal uitwijzen wat per sector de belangrijkste factoren zijn.

Inlopers zijn Istanbul en Dubai. Beide regio’s investeren aanzienlijk in de aanleg van nieuwe luchthavens. Daarnaast is Istanbul gelegen aan belangrijke zeevaartroutes tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Dubai heeft uitbreidingsplannen voor Dubai International Airport (DXB) tot 90 miljoen passagiers en vijf miljoen ton cargo in 2018. Er zijn daarnaast plannen voor een tweede megaluchthaven met een capaciteit van 160 miljoen passagiers. Door de wereldwijde overname van zeeterminals door Dubai Ports is Dubai een opkomende speler in de internationale zeevracht. Daarom zijn deze twee regio’s recentelijk aan de benchmark toegevoegd. Verdere uitbreiding naar andere opkomende airportseaportregio’s volgt.

Havenbedrijf Amsterdam, FloraHolland , SADC, AAA, Schiphol Group en Amsterdam in Business, Douane en diverse buitenlandse airports en seaports.

Continue update en uitbreiding van de benchmark airportseaportregio’s t.b.v. het bedrijfsleven in de MRA.

Het resultaat bestaat uit een jaarlijkse update van het benchmark onderzoek. Het benchmarkonderzoek biedt nieuwe inzichten voor de logistieke propositie Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Sander Onstein, a.t.c.onstein@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 dec 2014

Contact