Kenniscentrum Techniek

RECURF-UP!

Reusing Circular Urban Fibres for Urban Sheet Based Products

Project

In de afgelopen twee jaar is in het RECURF project gewerkt aan het onderzoeken van diverse materiaalcombinaties, waarbij textiele restvezels van drie bedrijven (Sympany, Starbucks en Ahrend) gecombineerd zijn met verschillende bioplastics, en toepassingsmogelijkheden zijn verkend. Uit dat onderzoek blijkt dat er specifieke kansen liggen voor het ontwikkelen van plaat- en schaalvormige interieur toepassingen. RECURF-UP! verkent deze kansen voor het ontwikkelen en verdiepen van kennis over circulaire biocomposieten en de inzet van digitale productietechnieken.

RECURF-UP! richt zich op concrete materiaaleigenschappen, op het daadwerkelijk circulair maken van de ketens van vezel tot eindproduct en op het gebruiken van digitale productietechnieken. Het onderzoek kijkt niet alleen naar technische aspecten, maar ook naar de belevingswaarde. Eerder onderzoek laat zien dat er op dit gebied goede kansen liggen voor bio-composieten met textiel.

Grondstoffen worden steeds schaarser en duurder, terwijl de hoeveelheid afval blijft toenemen. De circulaire economie, een economie waarin kringlopen worden gesloten door materialen en grondstoffen aan het eind van de gebruiksduur opnieuw in te zetten in producten en systemen, biedt oplossingen voor deze groeiende problemen. Binnen de zich ontwikkelende circulaire economie zijn biobased materialen in opkomst en is er veel aandacht voor hergebruik en recycling. Nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en waardecreatie worden ontwikkeld. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) zet stevig in op deze onderwerpen en streeft naar een zo circulair mogelijke stad en afvalketen. Biobased materialen en textiel zijn hierbij twee van de materialen die in de belangstelling staan. Ook op landelijk niveau en in West-Europa is toenemende aandacht voor een overgang naar een circulaire economie en het sluiten van kringlopen.

Samen met alle partners beoogt RECURF-UP! een integrale duurzame keten van vezel en biobased plastic tot eindproduct tot stand te brengen, met toegevoegde waarde voor de markt en toetsbare businesscases, om daarmee een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie.

De hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de combinatie van biobased plastics, textiele reststromen en een combinatie van conventionele en digitale productietechnieken om circulair toepasbare plaat- en schaalvormige producten te realiseren met toegevoegde waarde voor het gehele waardesysteem?”

RECURF-UP! is een samenwerking van de HvA (onderzoeksprogramma Urban Technology), Saxion, vezelleveranciers en mkb-bedrijven uit het RECURF project met nieuwe kennispartijen Avans en HZ (Centre of Expertise Biobased Economy) en een aantal nieuwe mkb-ondernemingen die kennisvragen hebben op het gebied van circulaire bio-composieten en digitaal produceren. Via brancheorganisaties Modint (textielindustrie), NRK (rubber- en kunststofindustrie) en FME (technologische industrie) komt de kennis uit het project, breed beschikbaar voor bedrijven in de sectoren textiel, kunststof en digitaal produceren.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over wat dit project u te bieden heeft, neem dan contact op met projectleider RECURF-UP! Mark Lepelaar: m.lepelaar@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 13 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 sep 2019

Contact

Mark Lepelaar
Annelies de Leede