Kenniscentrum Techniek

Making the Green Mile: circulair stadsmeubilair

Hoe dragen computational design en robotische productie bij aan het creëren van groene zones?

Project

Met computational design en robots gebruikte materialen omtoveren in duurzaam stadsmeubilair. Dat staat centraal in Making the Green Mile, een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA), UNStudio, GP Groot en Schijf Restoric. Het project maakt deel uit van een breder initiatief voor herinrichting van de openbare ruimte op de Stadhouderskade in Amsterdam.

Hergebruik van materialen

Kunnen we de openbare ruimte in de Amsterdamse binnenstad zo (her) ontwerpen dat voetgangers meer ruimte krijgen? Die vraag staat centraal in het Green Mile-Plan waar architectenbureau UNStudio aan werkt. De Stadhouderskade, een van de meest vervuilende straten van Nederland en thuisbasis van dit bureau, wordt hierbij als eerste tegen het licht gehouden. Aan onderzoekers van de Hva de uitdaging te komen met een prototype van een stadsmeubel dat bijdraagt aan een leefbaarder Stadhouderskade, op ware grootte en vervaardigd uit gebruikte materialen.

‘Mede door de corona-pandemie groeit bij overheid en bedrijfsleven het besef dat een groene, gezonde en duurzame publieke ruimte cruciaal is voor een leefbare stad. Ook voor hergebruik van materialen komt steeds meer aandacht,’ zegt projectleider Pinar Ates. ‘Met Making the Green Mile onderzoeken we, en laten we zien wat er al mogelijk is. Ook zetten we gemeente, bedrijven en andere stakeholders aan tot het verkennen van de mogelijkheden om de Stadhouderskade verder te vergroenen.’

Iteratief proces

Het project volgt een vernieuwend en iteratief proces van computational design en robotische productie gekoppeld aan hergebruik van materialen. Deze technieken maken het mogelijk om vormen en afmetingen te verkennen, en op termijn een hele ‘familie’ van stadsmeubels te ontwerpen. In het traject wordt rekening gehouden met functionele eisen waaraan het object moet voldoen, zoals uitstraling, vorm, afmetingen en stevigheid, en met de hoeveelheid materialen die beschikbaar zijn. Ook wordt gekeken naar de omgeving waar het terecht komt: het object mag bijvoorbeeld wel parkeerplekken in beslag nemen, maar geen groen. Het prototype wordt gebouwd met inzet van robots van het HvA Robot Lab.

Daarnaast heeft het Robot Lab een handig hulpmiddel ontwikkeld: een augmented reality (AR)-omgeving waarin een stadsmeubel op locatie kan worden gevisualiseerd. Zo kunnen gebruikers zien hoe het object in de omgeving past, nog voordat het is gebouwd. Gebruikers kunnen materialen en kleuren bekijken en het meubelstuk op elke gewenste locatie visualiseren.

Design straatmeubel

Projectpartners

Making the Green Mile is een samenwerking tussen de Digital Production Research Group (DPRG) van de HvA, architectenbureau UNStudio, en GPGroot en Schijf Restoric: leveranciers van rest- en gebruikte bouwmaterialen in de regio Amsterdam. De partners werken in het onderzoeksproject nauw met elkaar samen, van de selectie van materialen tot de keuze van het uiteindelijke ontwerp.

Resultaten

Making the Green Mile koppelt computational design en robotische productie aan circulair gebruik van hout en andere rest- en afvalmaterialen. Het project levert waardevolle kennis op voor nieuwe (buiten)toepassingen. De ontwerpen zetten aan tot nadenken en nodigen stakeholders uit met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen als duurzaamheid, digitaal ontwerp en leefbaarheid in de stad. Making the Green Mile draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van een ‘smart industry’ en de circulaire economie: beide hoog op de agenda in de nationale Kennis- en Innovatieagenda’s voor wetenschap en technologie. In november 2021is het eerste prototype van een stuk stadsmeubilair klaar. Het object is te vinden op de binnenplaats van de Leeuwenburg. De projectpartners zijn met de gemeente in gesprek over plaatsing van het object op de Stadhouderskade.

Integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk

Verschillende groepen studenten, stagiaires en afstudeerders van de HvA zijn bij Making the Green Mile betrokken. Zo namen studenten van het keuzevak Computational Design deel aan de eerste ontwerpverkenningen en wijdde een student Industrial Design Engineering (IDE) haar afstudeerproject aan de ontwerpfase van het project. Docenten/onderzoekers en studenten van de minor Robotic Production & Circular Materials optimaliseerden en bouwden samen met twee stagiairs van het Robot Lab en projectpartners een ‘conversation object’ voor op de Stadhouderskade. Dat deden ze tijdens een tweeweekse Makeathon.

Meer lezen:

Digital Production Research Group

Making the Green Mile draagt bij aan het onderzoek van de Digital Production Research Group; onderdeel van het Center of Expertise Urban Technology van de HvA. Een van de aandachtsgebieden van deze onderzoeksgroep is het verwaarden van afval- en resthout. Via verschillende projecten werkt de groep aan het overkoepelende thema: Upcycle Wood Factory.

Gepubliceerd door  Urban Technology 16 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 feb 2021
Einddatum 01 jul 2022

Contact