Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Yoga & Urban Stress: Happy Minds

Project

In de grote stad ervaren kinderen meer stress: daar zijn stress reducerende activiteiten dus hard nodig, maar deze zijn vaak best kostbaar en niet voor iedereen toegankelijk. Daarmee is het extra belangrijk dat kinderen op school, dus gratis, tools meekrijgen om beter met deze stress om te leren gaan. Het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam heeft vanuit met de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, onderzoek gedaan naar yoga, meditatie en mindfulness in het primair onderwijs.

Uitleg project

Het is een eerste oriënterend onderzoek, dat nog niet eerder is uitgevoerd op Nederlandse bodem. Vandaar dat met de literatuurstudie vooral gekeken is, naar de ervaringen van wetenschappers in het buitenland. Ook is er een enquête gehouden onder Amsterdamse basisscholen en heeft er een gesprek plaatsgevonden met experts uit de Amsterdamse praktijk.

Doel van het project

Het doel van het onderzoek is om scholen te voorzien van innovatieve lesmethodes en om kinderen in urban settings, dus grootstedelijk gebied, beter toegang te geven tot stress reducerende activiteiten zoals yoga, meditatie en mindfulness. Uit het onderzoek is gebleken dat scholen behoefte hebben aan voorlichtingsmateriaal als het gaat om stress reducerende activiteiten in de klas: vandaar een gratis digitaal voorlichtingsboekje, dat voor iedereen in het onderwijs interessant zou kunnen zijn.

Resultaat van het project

Gepubliceerd door  Urban Education 14 december 2022

Project Info

Startdatum 03 jan 2022
Einddatum 31 jan 2023

Contact

Hanneke Velthuijsen