Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Interprofessionele samenwerking bij Infant Mental Health

Hoe maken we een module voor de opleiding Infant Mental Health die interprofessionele samenwerking ondersteunt?

Project

In 2018 lanceerde minister Hugo de Jonge van VWS het actieprogramma Kansrijke Start. Dit programma benadrukt het belang van de eerste 1000 dagen van een kind voor de gezondheid in het latere leven. Investeren in een goede start levert enorme winst op voor de gezondheid en het welzijn van toekomstige generaties. In de opleiding Infant Mental Health (IMH) worden professionals getraind in het observeren, signaleren en begeleiden van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind in deze 1e 1000 dagen. In dit project ontwikkelen we een innovatieve toevoeging aan deze opleidingen en voor hun interprofessionele samenwerking.

Doel van dit project

De grootstedelijke complexiteit bij het ontwikkelen, opvoeden en opgroeien van kinderen vraagt om inzet van nieuwe interventies. Daarom is de opleiding Infant Mental Health (IMH) ontwikkeld, waarin professionals worden getraind in het observeren, signaleren en begeleiden van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind in de 1e 1000 dagen. Het belang van interprofessioneel samenwerken wordt hier uitdrukkelijk onderstreept. In dit project ontwikkelen we een innovatieve toevoeging voor de curricula van opleidingen en voor hun interprofessionele samenwerking.

Het innovatieve element zit zowel in de inhoud als in het interprofessionele karakter. Diverse opleidingen gaan met elkaar samenwerken en door deze interprofessionele samenwerking komen studenten van verschillende opleidingen in aanraking met andere beroepsperspectieven. Dit verbreedt en verdiept hun competenties om in de grootstedelijk superdiversiteit verschillen te respecteren en een ontwikkelingsklimaat te creëren waarin elk kind mee mag doen.

Resultaat van dit project

Het onderzoek in dit project is een kwalitatief praktijkonderzoek dat ontwerp- en ontwikkelgericht is. Het resultaat van dit onderzoek is een module Infant Mental Health (IMH) door en voor interprofessionele samenwerking.

Het onderzoek is opgedeeld in een aantal fasen. Na een vooronderzoek komt een plan van aanpak voor de richting en de eisen die aan de IMH module en de interprofessionele samenwerking worden gesteld. Daarna vinden focusgesprekken plaats met samenwerkingspartners. Deze gesprekken vormen de dataverzameling. Op basis hiervan maken we een keuze voor het ontwerp, dat onderwijsontwikkelaars vervolgens ontwikkelen. In de testfase doorloopt en evalueert het docententeam van de opleiding de verschillende onderdelen. Op basis hiervan worden onderdelen bijgesteld.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Dit project is een samenwerking tussen de faculteit Onderwijs en Opvoeding, de faculteit Gezondheid en de faculteit Maatschappij en Recht.

De externe partners zijn IMH OuderKindLijn Amsterdam, Directeur M. Rexwinkel (Rino-groep), de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven.

Gepubliceerd door  Urban Education 23 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555