Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Diversiteit in de voor-en vroegschoolse educatie

Hoe kan internationale uitwisseling helpen bij de professionalisering op het gebied van diversiteit van studenten van de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Project

Internationale uitwisseling in de beroepspraktijk is een krachtige leeromgeving voor de ontwikkeling van onze aanstaande professionals. Dit project geeft hier een nodige impuls aan door met internationale uitwisseling ontmoetingen te realiseren tussen studenten en professionals in de grootstedelijke omgeving.

Doel van dit project

Internationalisering speelt een bescheiden rol in het onderwijs van de faculteit Onderwijs en Opvoeding en is geen standaard onderdeel van Urban Education. Eerdere uitwisseling tussen professionele organisaties heeft laten zien dat professionals nieuwe inzichten opdoen en deze direct vertalen naar hun werkomgeving. Dit project geeft hier een nodige impuls aan door met internationale uitwisseling ontmoetingen te realiseren tussen Nederlandse en Duitse studenten en professionals in de grootstedelijke omgeving van Den Haag, Rotterdam-Schiedam en Berlijn.

De studenten leren over opgroeien en opvoeden in een grootstedelijke en Europese context. Tevens kan dit project leiden tot het verbeteren van het imago van de kinderopvang. Ten slotte kan interprofessionele samenwerking tussen Pabo en Pedagogiek leiden tot meer initiatieven in de samenwerking.

Resultaat van dit project

Door het samenvoegen van literatuur, peer learning met studenten en beginnende professionals en reflectie op het werken in een grootstedelijke omgeving, werken we aan een krachtige en hybride vorm van leren.

Het project bestaat uit meerdere onderdelen. Eerst vindt er een internationale uitwisseling plaats van FOO-studenten, daarna wordt er onderzoek gedaan naar het effect van deze uitwisseling op de professionalisering van de studenten en op het imago van werken in kinderopvang en basisonderwijs. Het project ontwikkelt een (overdraagbaar) model voor internationalisering van het onderwijs ter verbetering van de huidige studiereizen. Verder wordt vanuit het project een wetenschappelijk artikel voor een (inter)nationaal tijdschrift geschreven en vindt er een overdracht plaats aan de gemeente Amsterdam en Rotterdam en de kinderopvangbranche, waarin ook aandacht is voor het imago van werken in de voor- en/of vroegschoolse periode.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project wordt uitgevoerd door Ruben Fukkink, Odette Spee en Marte van den Hoed in samenwerking met kinderopvangorganisatie DAK en KomKids en Serv Vinders (o.a. verbonden aan ChildCare International).

Docent (kop)opleiding Pedagogiek en de Pabo en coördinator minor Diversity in Urban Education

Gepubliceerd door  Urban Education 23 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555