Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Desiree Agterberg

Geschiedenis van de wiskunde als bron voor betekenisvol reken- en wiskundeonderwijs

Project

Geschiedenis van de wiskunde maakt geen deel uit van wiskundecurriculum in het VO, maar wel van de verplichte kennisbasis voor leraren (bachelor en master). Het doel daarvan is dat leraren meer achtergrondkennis hebben over hun vak en die kennis ook vakdidactisch weten te benutten.

Geschiedenis van de wiskunde kan op verschillende manieren het wiskundeonderwijs verrijken. Bijvoorbeeld door het versterken van de motivatie van leerlingen voor het vak, door vakoverstijgende inhouden en vaardigheden aan te bieden, maar ook bijdragen aan het beter begrijpen van de wiskunde zelf.

In dit promotieonderzoek wordt met name gekeken naar de manier waarop de geschiedenis van de wiskunde ervoor kan zorgen dat leerlingen op een hoger cognitief niveau met het vak wiskunde bezig zijn. Leraren-in-opleiding worden getraind om lessen te ontwerpen waarin geschiedenis van de wiskunde bewust voor dit doeleinde wordt ingezet.

Naam onderzoeker

Mw. D.A. Agterberg (Desiree)

Promotoren

Prof. Dr. R.J. Oostdam (UvA)
Prof. Dr. F.J.J.M. Janssen (Universiteit Leiden)

Co-promotor

Dr. B.J.H. Zijlstra (UvA)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 2 september 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 31 aug 2023

Contact

Desiree Agterberg

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555