Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Berber Langelaan

Gelijke kansen leer je maken: docentprofessionalisering gericht op het realiseren van maatwerk in de grootstedelijke klas

Project

Het project richt zich op de systematische ontwikkeling van een professionaliseringsprogramma, gericht op het bieden van maatwerk in de grootstedelijke klas, met als doel de competenties van docenten en hun motivatie voor het lesgeven in de grote stad te vergroten.

Het aanpassen van de les aan de verschillende leerbehoeften van alle leerlingen wordt gezien als een van de grootste uitdagingen binnen het lesgeven. Zeker in de grote steden, waar de verschillen nog groter zijn, wordt het lesgeven als zwaar ervaren en is het lerarentekort groter. De opdracht aan docenten in de grote stad is dan ook relevant en complex; ze worden geacht een band op te bouwen met alle leerlingen en met hun klas, de klas te kunnen managen, allerlei gedragsproblematiek te hanteren en vooral de onderwijskansen voor alle leerlingen te optimaliseren. Het effectief inspelen op al die verschillen tussen leerlingen vraagt om complexe docentvaardigheden die tijdens de lerarenopleiding nog weinig kans krijgen zich effectief te ontwikkelen. Dit vraagt om effectieve professionalisering gericht op inspelen op verschillen in de grootstedelijke klas.

Naam onderzoeker B.N. (Berber) Langelaan
Promotor Prof. dr. R.J. (Ron) Oostdam
Co-promotor Dr. L. (Lisa) Gaikhorst

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 13 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 01 jan 2024

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555