Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Barry Mahoney

Kan Socrates MBO-studenten kritisch leren denken?

Project

Kritisch denken, oftewel kunnen redeneren door middel van logische argumentatie, is belangrijk voor MBO-studenten. Zowel voor hen persoonlijk als voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar effectieve werkvormen om mbo-studenten kritisch te leren denken. Doel van dit onderzoek is om effecten te onderzoeken op het kritisch leren denken door MBO-studenten van een lessenserie gebaseerd op de Socratische dialoog.

In een ontwerponderzoek wordt een lessenserie ontwikkeld samen met docenten burgerschap. In een quasi-experimentele studie, waaraan in totaal 320 studenten deelnemen, wordt het effect van deze lessenserie op het kritisch leren denken door MBO-studenten onderzocht.

Naam onderzoeker B.W. (Barry) Mahoney
Promotoren Prof. Dr. Ron Oostdam
Dr. Jaap Schuitema
Dr. Hessel Nieuwelink

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 februari 2021

Project Info

Startdatum 01 aug 2020
Einddatum 31 jul 2024

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555