Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Jip Teegelbeckers

Effectief democratie-onderwijs

Project

Democratie krijgt een steeds prominentere plaats in het burgerschapscurriculum. Onderzoek naar de manier waarop onderwijs over democratie op een effectieve manier kan worden vormgegeven is daarom essentieel.

Leven in een democratische samenleving is niet vanzelfsprekend. Er komen competenties en waarden bij kijken, die met elkaar kunnen botsen. Bijvoorbeeld het spanninsveld tussen meerderheid en minderheid, politiek vertrouwen en scepcisme, vrijheid en medemenselijkheid en veel of weinig politieke participatie. Begrip voor dergelijke spanningen, die inherent zijn aan de democratie, is een belangrijk elementen voor de waardering van democratie als manier van besturen en samenleven.

Onderwijs kan een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van deze waardering. De manier waarop dit onderwijs effectief kan worden vormgegeven is echter nog onduidelijk. Wetenschappelijke kennis is nog gefragmenteerd, en democratie wordt vaak behandeld als een eenzijdig of statisch concept, zonder dat er aandacht wordt besteed aan bovengenoemde spanningen. Om dit kennishiaat op te vullen focust mijn proefschrift zich op het verkrijgen van kennis over effectieve manieren om onderwijs hieromtrent vorm te geven.

Naam onderzoeker

Dhr. J.Y. (Jip) Teegelbeckers MSc.

Promotoren

Prof. dr. R.J. (Ron) Oostdam
Prof. dr. T. (Tom) van der Meer

Co-promotor Dr. H. (Hessel) Nieuwelink

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 13 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2024

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555