Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek Huub Oattes (HvA/UvA)

Engelstalig geschiedenisonderwijs

Project

In Nederland bestaat inmiddels een aanzienlijk aantal scholen voor voortgezet onderwijs waarop tweetalig onderwijs (beter gezegd: Engelstalig onderwijs) wordt gegeven. Een vak dat daarbij vrijwel altijd in het Engels wordt aangeboden is geschiedenis. Het onderzoek naar het effect van tweetalig onderwijs concentreert zich tot dusverre op de vraag wat het effect daarvan is op de taalbeheersing van de leerlingen. Onderzoek naar het effect op het leren van de vakken (zoals geschiedenis) bestaat nog niet. Dit onderzoek stelt zich ten doel na te gaan welk effect het geven van Engelstalig geschiedenisonderwijs heeft op de door docenten gehanteerde (vak)didactiek en wat de resultaten daarvan zijn op de leerprestaties van de leerlingen in het vak geschiedenis in vergelijking met Nederlandstalig geschiedenisonderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 april 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2014
Einddatum 14 apr 2021

Contact

Huub Oattes