Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Werken met dilemma’s bij maatschappijleer

Project

In het maatschappijleeronderwijs is het voorleggen van dilemma's aan leerlingen een belangrijk didactisch middel. Er bestaat echter weinig zicht op de redenen waarom docenten dit doen en de vraag of wat zij ermee beogen ook wordt gerealiseerd. Dit onderzoek stelt zich ten doel daarin meer helderheid te brengen. (Lectoraatsthema 'burgerschap').

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 sep 2012
Einddatum 01 aug 2015