Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Voor- en vroegschoolse ontwikkeling (VVO): werken met video feedback

Project

De kinderopvangorganisatie KOREIN heeft Video Interactie Begeleiding verder ontwikkeld en er is nu een nieuwe variant ontwikkeld t.b.v. de kinderopvang in diverse kindercentra met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het Kenniscentrum onderzoekt in samenwerking met Korein de effecten van de nieuwe methodiek op het pedagogisch-didactisch handelen van de pedagogisch medewerkers in een gecontroleerde experimentele opzet. De betrokken onderzoekers zijn Ruben Fukkink en Sanne Huijbregts i.s.m. Lisanne Jilink. Ook studenten van de Pedagogiek-opleiding participeren in dit onderzoek.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 jan 2014
Einddatum 01 jul 2015