Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in Zuidoost

Project

In opdracht van DMO Amsterdam onderzoekt het Kenniscentrum in samenwerking met de afdeling Onderzoek en Statistiek (O+S) de instroom van leerlingen uit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

De centrale vragen uit het onderzoek zijn:

Advisering eind basisonderwijs:
1. Is er sprake van frequentere over-advisering door de basisscholen in Zuidoost vergeleken met de andere stadsdelen? Is er ook sprake van onder-advisering?

Schoolloopbaan voortgezet onderwijs
2. Is er sprake van een relatief lager leerrendement in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) in Zuidoost vergeleken met de andere stadsdelen?

Keuze van ouders
3. Is de locatie van een havo/vwo-school in het stadsdeel Zuidoost een belangrijke factor die ouders en hun kinderen in groep 8– positief, negatief of anderszins – laten meewegen in hun keuze voor een school in het voortgezet onderwijs? Wat is het imago van het stadsdeel en de havo/vwo-scholen in de Bijlmer en voor het centrum?

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 dec 2014
Einddatum 01 jul 2015

Contact

Prof. dr. Ruben Fukkink
Lotje Cohen (O+S)
Merel van der Wouden (O+S)