Hogeschool van Amsterdam

Studenten van de HvA gaven in eerder onderzoek aan dat ze het moeilijk vinden om wat ze op de opleiding leren te koppelen aan wat ze tijdens hun stages doen (Amagir, Van den Berg, Van Veldhuizen, & Wilschut, 2014). Met het systeem van instituutsopleiders die gebonden zijn aan een opleidingsschool is er minder vakdidactische expertise vanuit het opleidingsinstituut aanwezig op (opleidings)scholen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015

Datum

Startdatum