Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Doel van dit project is een analyse te maken van de specifieke taal die leerlingen nodig hebben om zich in het vakgebied geschiedenis uit te drukken. Daartoe wordt de volledige tekst van twee veelgebruikte Nederlandse geschiedenismethoden geanalyseerd op erin voorkomende woorden en uitdrukkingen en wordt op basis daarvan gerichte taalsteun voor leerlingen ontwikkeld. De effecten van het toepassen van zulke gerichte taalsteun worden empirisch onderzocht.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015