Hogeschool van Amsterdam

Het ontwikkel- en implementatieproces van excellentieprogramma’s in het mbo

Samenvatting afgerond onderzoek door het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

Project

Het ROC van Amsterdam - Flevoland was één van de mbo’s die tussen 2015 en 2018 extra middelen heeft ontvangen om excellentie een plek te geven in hun onderwijs. Met deze middelen wilde zij aantrekkelijke en uitdagende programma’s ontwikkelen die (excellente) studenten motiveren om het beste uit zichzelf te halen. In dit project is allereerst onderzocht hoe docenten (en studenten) het ontwikkel- en implementatieproces van excellentieprogramma’s gedurende de subsidieperiode hebben ervaren.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 september 2020

Datum

Startdatum