Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

PACT

Project

Bij het landelijke PACT-project staat interprofessionele samenwerking op pedagogisch-onderwijskundig vlak centraal voor kinderen van 0-7 jaar: wat betekent de ontwikkeling naar integrale voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar voor de vaardigheden, competenties en houding van de medewerkers? Op verschillende proeftuinen verspreid over het land, inclusief Amsterdam, starten teams met innovatieve projecten rond dit thema. Het Kenniscentrum is verantwoordelijk, samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), voor de evaluatie van deze proeftuinen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2014
Einddatum 31 dec 2016

Contact

Marloes van Verseveld