Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Junior Leraar

Project

In de Lerarenagenda 2013-2020 die op 4 oktober 2013 gepresenteerd is door de minister en staatssecretaris OCW, staat dat de minister een pilot rond het ‘ juniorleraarschap’ in Amsterdam wil ondersteunen. Aanleiding is een advies dat door studenten van de HvA aan de minister is uitgebracht, op basis van hun impressies van de International Summit on the Teaching Profession 2013, die in maart 2013 in Amsterdam plaats vond. Zij pleitten voor aandacht voor ingroei en doorgroei in het beroep van leraar.

De gezamenlijke Amsterdamse lerarenopleidingen en scholen voor po, vo en mbo pakken de uitdaging van de studenten en het ministerie graag op, omdat dit nauw aansluit bij de gezamenlijke ambities rond begeleiding van beginnende leraren in Amsterdam, zoals vastgelegd in het convenant dat door de Amsterdamse lerarenopleidingen en schoolbesturen is ondertekend op 11 november 2013. Het project Junior Leraar biedt mogelijkheden om die ambitie te versnellen, te verdiepen en om goed inzicht te krijgen op factoren die een rol spelen bij de groei van startbekwaam naar beroepsbekwaam leraar.

Doel van het project is om een structuur te creëren warin startende leraren naast een goede begeleidingsstructuur ook ondersteund worden door een duidelijke ontwikkelingsgerichte aanpak en een geleidelijke groei in verantwoordelijkheden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 december 2019

Project Info

Startdatum 01 mrt 2014
Einddatum 01 jan 2017