Hogeschool van Amsterdam

Het UPvA afstudeeronderzoek als boundary object

Project

In het laatste jaar van het curriculum van de UPvA voeren studenten een afstudeeronderzoek uit. Belangrijk doel van het afstudeeronderzoek is het aantonen dat de student de noodzakelijke onderzoeksvaardigheden bezit voor het afsluiten van de opleiding op bachelorniveau. Tegelijk is het de ambitie dat het afstudeeronderzoek bijdraagt aan schoolontwikkeling. Daarmee wordt impliciet de verwachting uitgesproken dat de student in staat is om binnen het afstudeeronderzoek de verwachtingen van de opleiding en de verwachtingen van de scholen te verenigen. Uit de ervaringen van het afgelopen jaar blijkt dat studenten er lang niet altijd in slagen om die twee verwachtingen met elkaar te verbinden. Inschatting is dat dit voor een belangrijk deel veroorzaakt door de gescheiden (activiteits)systemen van opleiding en school die elk hun eigen verwachtingen hanteren en waarbij van de student verwacht wordt om de verbinding te leggen. Wanneer het opleidingsarrangement en de betrokken stakeholders vanuit de opleiding en school geen medeverantwoordelijkheid nemen in het slaan van de brug tussen de twee contexten van opleiding en school en de studenten daar niet bij ondersteunen, is de kans groot dat de beoogde verbinding niet tot stand komt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 12 januari 2018

Datum

Startdatum