Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Gelijkwaardige dialoog in het mbo

Project

Een goed contact met je studenten is niet altijd eenvoudig. Al denk je dat het goed gaat tussen jou en één student, is het niet vanzelfsprekend dat je ook direct goed contact hebt met de groep studenten, laat staan dat studenten onderling goed met elkaar omgaan. Goed contact in de klas vraagt om een gelijkwaardige dialoog. Niet alleen tussen docent en student, maar ook tussen studenten onderling. Met de vraag: hoe je als docent een gelijkwaardige dialoog in je klas voert, zijn docenten en pedagogen van MBO College Zuid aan de slag gegaan. We ontwikkelen kennis en een aantal concrete middelen die docenten helpen om een gelijkwaardige dialoog in de klas te voeren.

Doel

Een theorie construeren over het succesvol pedagogisch handelen van mbo-docenten, wanneer zij gelijkwaardige dialogen in de klas realiseren.

Methode

Om de theorie te kunnen construeren, voeren docenten klasgesprekken over (beroeps)dilemma’s. Ze streven daarbij naar een gelijkwaardige dialoog tussen docent en student, én studenten onderling.

De docenten analyseren hun klasgesprekken in tweetallen door de geleide reflectieprocedure te volgen. Die bestaat uit:

  1. Een video-opname van het klasgesprek
  2. Een selectie van twee videofragmenten:
    1. één met een geslaagde pedagogische handeling die gelijkwaardige dialoog ten goede komt
    2. één met een minder geslaagde pedagogische handeling
  3. Een bespreking van de twee geselecteerde videofragmenten met een peer aan de hand van reflectievragen
  4. Een reflectieverslag met opgedane inzichten

Aanvullend genereren pedagogen theoretische inzichten door klasgesprekken van verschillende docenten te observeren.

Tijdens centrale bijeenkomsten onder begeleiding van onderzoekers vindt gezamenlijke analyse en interpretatie plaats om zo (voorlopige) theorieën te construeren. Het cyclische karakter biedt de mogelijkheid om voorlopige theorieën te testen en zo de theorie steeds verder te verfijnen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 april 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2023

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555