Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Teammasters in het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost

Project

De Hogeschool van Amsterdam, het Centrum voor Nascholing, Stichting Sirius en Stichting Bijzonderwijs hebben de ambitie om gezamenlijk een pilot uit te voeren met een teammaster waarin individuele professionele ontwikkeling, teamontwikkeling en schoolontwikkeling met elkaar verbonden zijn en waarbij de leer- en ontwikkelvragen van leraren, team en de school centraal staan.

Staddeel Amsterdam Zuid-Oost heeft een subbsidie verleend om de voorbereiding van een dergelijk Teammaster ter hand te kunnen nemen, vanuit de ambitie om per september 2015 een pilot met een dergelijke master te kunnen starten op twee basisscholen in Amsterdam Zuid-Oost. De subsidie heeft betrekking op het ontwerptraject. Het ontwerptraject moet de kaders opleveren waarbinnen de uitvoering vervolgens vorm kan krijgen, gebruik makend van bestaande regelingen.

Het ontwerptraject moet op een aantal vragen antwoord leveren:

1. Wat zijn de leer- en ontwikkelvragen van de leraren, het team en de school, en hoe kunnen deze vragen zodanig in kaart gebracht worden dat ze gekoppeld kunnen worden aan een inhoudelijk curriculum op masterniveau dat bijdraagt aan individuele professionalisering, teamontwikkeling en schoolontwikkeling?

2. Hoe wordt bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma geborgd dat de inbreng van opleiding en school voldoende in balans zijn en tot hun recht komen?

3. Hoe kan op een zinvolle en betekenisvolle manier een onderscheid gemaakt worden tussen leraren die daadwerkelijk een masterkwalificatie willen behalen en leraren die geen masterkwalificatie willen behalen, maar wel meedoen aan (delen van) het programma?

4. Hoe kan de financiering van het traject vorm krijgen (gebruik makend van de lerarenbeurs van OCW en de Amsterdamse Lerarenbeurs)?

5. Welke beperkingen worden gecreëerd door bestaande kaders en hoe kunnen deze beperkingen weggenomen worden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 dec 2014
Einddatum 01 jul 2015

Contact

Carlien Offerhaus-Draijer
Bert van Veldhuizen