Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Selectie en intake in de lerarenopleidingen.

Voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van selectie-procedures in de lerarenopleidingen

Project

In de discussies over de kwaliteit van de leraar en de lerarenopleiding klinkt regelmatig de roep om strenger te selecteren voor de lerarenopleidingen. Verschillende lerarenopleidingen experimenteren reeds met hardere of zachtere vormen van intake of selectie (bijv. in het kader van de studiekeuzecheck).

In het kader van de lerarenagenda heeft het ministerie opdracht geven om nader onderzoek te doen naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating tot de lerarenopleidingen. Dit onderzoek is onlangs toegekend aan een consortium van het Kohnstamm Instituut, het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, het ICLON en Stichting Economisch onderzoek (SEO).

Het onderzoek sluit aan bij de ‘Voorlopersgroep Selectie’ waarin diverse lerarenopleidingen die bezig zijn met experimenten rond intake en selectie voor de poort, samenwerken. Het onderzoek richt zich op deze experimenten. Daarbij gaat het in ieder geval om de pabo’s van Hogeschool Leiden, Hogeschool de Kempel en Avans Hogeschool, op de tweedegraads lerarenopleiding Engels van de HvA, Fontys en de HAN en op de universitaire lerarenopleiding geschiedenis van het ICLON

Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies:

  • In deelstudie 1 worden de selectie- en intake instrumenten van de verschillende opleidingen in kaart gebracht.
  • In deelstudie 2 worden de studenten die deelnemen aan de selectie- en intakeprocedure gedurende een aantal jaren gevolgd om na te gaan in welke mate de uitkomsten van de selectie en intake een voorspellende waarde hebben t.a.v. het studiesucces en de geschiktheid voor het beroep en welke neveneffecten de selectie en intake hebben.
  • In deelstudie 3 worden de resultaten van deelstudie 1 en 2 in een jaarlijkse werkconferentie voorgelegd aan de betrokkenen vanuit de opleidingen om in een verklarende evaluatie zich te krijgen op onderliggende mechanismen en belangrijke factoren en om impulsen te geven voor verder ontwikkeling van selectie- en intakeprocedures en -instrumenten.

Deelstudie 1 en 3 zijn voornamelijk kwalitatief, deelstudie 2 is voornamelijk kwantitatief. De HvA is vooral betrokken bij deelstudie 1 en 3.

Projectleden:

Joost Meijer, Kohnstamm Instituut
Marco Snoek, HvA
Mark Imandt, SEO
Floris van Blankenstein, ICLON
Andries van der Ark, UvA

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2016
Einddatum 31 dec 2019

Contact