Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Samen Vernieuwend Opleiden

NRO-onderzoek naar grenspraktijken tussen lerarenopleidingen en vernieuwingsscholen

Project

Op steeds meer plekken werken scholen aan een fundamenteel herontwerp van hun onderwijs. Thema’s die daarbij een rol spelen zijn zaken zoals zelfregie van leerlingen, vakkenintegratie, teamteaching, individuele leerpaden en doorlopende leerroutes (10-14). Dergelijke thema’s stellen ook eisen aan de rol van leraren in vernieuwende scholen.

Daarmee komt de vraag op of lerarenopleidingen met hun huidige programma’s wel in voldoende mate leraren voorbereiden op dergelijke nieuwe onderwijspraktijken. En welke impulsen ontstaan er door spanning tussen bestaande opleidingsprogramma’s en vernieuwende praktijken in scholen?

In het NRO onderzoek Samen Vernieuwend Opleiden kijken we naar grenspraktijken tussen lerarenopleidingen en vernieuwingsscholen. Daarbij staan twee onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe verloopt de samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten in grenspraktijken van lerarenopleidingen? Hoe kunnen deze grenspraktijken getypeerd worden en welke uitdagingen, belemmeringen en leermechanismen spelen een rol?
  2. Tot welke (nieuwe) kenmerken in het beoogde (a), uitgevoerde (b) en gerealiseerde (c) opleidingscurriculum leidt de samenwerking in deze grenspraktijken?

Centraal staat een kwalitatieve onderzoeksaanpak naar vijf concrete casussen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Fontys (penvoeder), Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en VIAA Hogeschool en leraaronderzoekers uit de Vereniging voor Agora Scholen en het Platform Eigentijds Onderwijs PLEION. Het onderzoek loopt van september 2021 tot september 2025. Bij de HvA zijn Marco Snoek en André Koffeman bij dit onderzoek betrokken

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 sep 2025