Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het UPvA afstudeeronderzoek als boundary object

Project

In het laatste jaar van het curriculum van de UPvA voeren studenten een afstudeeronderzoek uit. Belangrijk doel van het afstudeeronderzoek is het aantonen dat de student de noodzakelijke onderzoeksvaardigheden bezit voor het afsluiten van de opleiding op bachelorniveau. Tegelijk is het de ambitie dat het afstudeeronderzoek bijdraagt aan schoolontwikkeling. Daarmee wordt impliciet de verwachting uitgesproken dat de student in staat is om binnen het afstudeeronderzoek de verwachtingen van de opleiding en de verwachtingen van de scholen te verenigen. Uit de ervaringen van het afgelopen jaar blijkt dat studenten er lang niet altijd in slagen om die twee verwachtingen met elkaar te verbinden. Inschatting is dat dit voor een belangrijk deel veroorzaakt door de gescheiden (activiteits)systemen van opleiding en school die elk hun eigen verwachtingen hanteren en waarbij van de student verwacht wordt om de verbinding te leggen. Wanneer het opleidingsarrangement en de betrokken stakeholders vanuit de opleiding en school geen medeverantwoordelijkheid nemen in het slaan van de brug tussen de twee contexten van opleiding en school en de studenten daar niet bij ondersteunen, is de kans groot dat de beoogde verbinding niet tot stand komt.

Mede op basis van inzichten die verworven zijn in gesprekken die voor de zomer binnen een kerngroep van betrokkenen bij de UPvA zijn gevoerd (DIOR1), is de overtuiging ontstaan dat de betekenis en opbrengst van, en daarmee de waardering voor, het afstudeeronderzoek vergroot kan worden als het afstudeeronderzoek beschouwd wordt als boundary object tussen de school en de opleiding.

Aanname is daarbij dat:

als het afstudeeronderzoek voldoet aan de kenmerken van een boundary object, de waardering en opbrengst voor de deelnemers (student, opleiding en school) toeneemt.

Deze aanname is onderwerp van een onderzoek dat in 2014-2015 wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is een vervolg van de gesprekken die voor de zomer zijn gevoerd in het kader van DIOR1 en wordt daarom aangeduid met de term DIOR2.

De uitkomsten van dit project zijn vastgelegd in twee publicaties:

Snoek, M.; Bekebrede, J.; Hanna, F.; Edzes, H. & Creton, T. (2016).Het afstudeer onderzoek als boundary object: Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(2), 29-41.
en
Snoek, M.; Bekebrede, J.; Hanna, F.; Creton, T. & Edzes, H. (2017). The contribution of graduation research to school development: Graduation research as a boundary practice. European Journal of Teacher Education, 40(3), 361-368.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2014
Einddatum 31 jul 2015

Contact

Hester Edzes (ASKO/UpvA)
Judith Bekebrede (UpvA)
Fadie Hanna (UpvA)
Theun Creton (Werkplaats4)