Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Competentiegerichte feedback binnen de lerarenopleiding

Project

Binnen het competentiegerichte opleidingsconcept van de HvA Onderwijs en Opvoeding speelt zelfsturing van het eigen leren een belangrijke rol. Om studenten in staat te stellen om hun eigen leren te kunnen sturen is het van belang dat zij goede feedback krijgen op hun leerprestaties, hun kennisniveau en de kwaliteit van hun professionele handelen. Kwaliteit van feedback is tot nog toe niet een duidelijk aandachtspunt geweest binnen de HvA Onderwijs en Opvoeding.

Op basis van internationale literatuur over feedback en een analyse van bestaande feedbackinstrumenten zijn kwaliteitscriteria geformuleerd. Deze kwaliteitscriteria kunnen opleiders helpen om de kwaliteit van hun feedback te beoordelen en vervolgens te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Liz Dale.

Liz Dale (2007). De bijdrage van feedback aan het leren van studenten. In: Snoek, M. (red.), Eigenaar van Kwaliteit. Veranderingsbekwame leraren en het publieke onderwijsdebat. HvA, Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 aug 2006
Einddatum 01 jul 2007

Contact