Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Loopbaanbegeleiding is van iedereen

Voorwaarden en ingrediënten voor passende loopbaanbegeleiding in en op weg naar het hoger onderwijs

Project

In het licht van toegankelijk hoger onderwijs speelt LOB een belangrijke rol. Goede LOB staat of valt bij de expertise van het docententeam om de leeromgeving loopbaangericht in te richten.

In de Leergang Loopbaancoaching (voorheen Psychologie van de studiekiezer) leren docenten en decanen middels een ‘ontwikkelingsgerichte benadering’ de zoektocht van leerlingen/ studenten voortdurend te ondersteunen (‘loopbaandialoog’). In de praktijk blijkt het soms lastig om het geleerde uit te voeren en ‘de rest van de school’ mee te nemen.

Doel

We zoeken antwoord op de volgende vraag: ‘Wat hebben docententeams nodig om leerlingen/studenten te helpen passende keuzes te maken in hun loopbaan en hoe kunnen docenten geholpen worden om dit te doen?’. We onderzoeken wat docenten (in alle rollen) in het VO, MBO en HBO nodig hebben om leerlingen te begeleiden naar een volgende stap die past bij de aanleg en motivatie, met oog voor -vaak onzichtbare- obstakels voor leerlingen met verschillende achtergronden.

Methode

Onze benadering is zowel ontwikkelingsgericht als integraal: loopbaanbegeleiding vindt dus niet alleen plaats tijdens speciaal daarvoor ingeroosterde uren. Dit onderzoeksproject is gestart met het interviewen van alumni van de Leergang Loopbaancoaching . De conclusies vormen het uitgangspunt voor de volgende stappen in het onderzoeksproject (klik hier voor het onderzoeksrapport, of een samenvatting ervan).

In het studiejaar 2020-2021 begeleidden we drie onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een professionaliseringstraject: 2 in het VO, 1 instelling met vier locaties in het MBO, en 1 in het HBO. Samen met de onderwijsinstelling maken we keuzes die ertoe leiden dat de leerlingen of studenten beter geholpen worden om zelf passende keuzes te maken.

Resultaat

De trajecten leiden tot een set ingrediënten om loopbaanbegeleiding (meer) van iedereen te maken, en kansen en knelpunten die hierbij komen kijken.

Samenwerking

Het onderzoeksteam bestaat uit Daphne Wiersema en Japke Ebbinge (beiden docent-onderzoeker bij de HvA-opleiding Toegepaste Psychologie en ontwikkelaar en uitvoerder van de Leergang Psychologie van de Studiekiezer) en Mieke van Diepen (onderzoeker bij het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad).

Dit project maakt deel uit van het grotere NRO-onderzoeksproject ‘Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland’.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2020
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Japke Ebbinge