Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Loopbaanbegeleiding is van iedereen

Voorwaarden en ingrediënten voor passende loopbaanbegeleiding in en op weg naar het hoger onderwijs

Project

In het licht van toegankelijk hoger onderwijs speelt loopbaanbegeleiding een belangrijke rol. Goede loopbaanbegeleiding staat of valt bij de expertise van het docententeam om de leeromgeving loopbaangericht in te richten.

In de Leergang Loopbaancoaching (voorheen Psychologie van de studiekiezer) leren docenten en decanen middels een ‘ontwikkelingsgerichte benadering’ de zoektocht van leerlingen/studenten voortdurend te ondersteunen (‘loopbaandialoog’). In de praktijk blijkt het soms lastig om het geleerde uit te voeren en ‘de rest van de school’ mee te nemen.

Doel

We zoeken antwoord op de volgende vraag: ‘Wat hebben docententeams nodig om leerlingen/studenten te helpen passende keuzes te maken in hun loopbaan en hoe kunnen docenten geholpen worden om dit te doen?’. We onderzoeken wat docenten (in alle rollen) in het VO, MBO en HBO nodig hebben om leerlingen te begeleiden naar een volgende stap die past bij de aanleg en motivatie, met oog voor -vaak onzichtbare- obstakels voor leerlingen met verschillende achtergronden. Onze benadering is integraal: loopbaanbegeleiding vindt dus niet alleen plaats tijdens speciaal daarvoor ingeroosterde uren.

Methode

Dit onderzoeksproject is gestart met het interviewen van alumni van de Leergang Loopbaancoaching (zie ook het onderzoeksrapport, of een samenvatting ervan). De conclusies vormen het uitgangspunt voor de volgende stappen in het onderzoeksproject.

In het studiejaar 2020-2021 hebben we vier onderwijsinstellingen begeleid bij het ontwikkelen en uitvoeren van een professionaliseringstraject met als doel om loopbaanbegeleiding in de instelling meer gedragen te krijgen in het hele onderwijsteam: 2 in het vo, 1 instelling met vier locaties in het mbo, en 1 in het hbo. In elke instelling was een alumnus van de Leergang Loopbaancoaching sleutelfiguur in het professionaliseringstraject.

Resultaat

De trajecten hebben geleid tot een set ingrediënten om loopbaanbegeleiding (meer) van iedereen te maken, en kansen en knelpunten die hierbij komen kijken. Deze staan beschreven in het rapport ‘We hebben weinig tijd dus laten we vertragen. Onderzoek naar interventies om loopbaanbegeleiding meer van iedereen te maken' (zie de link onderaan de pagina).

Samenwerking

Het onderzoeksteam bestaat uit Daphne Wiersema (Associate Lector Studentbegeleiding in en op weg naar het hoger onderwijs bij het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad en docent in de Leergang Loopbaancoaching), Mieke van Diepen (onderzoeker in het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad en Auctor Kansrijk Onderwijs bij Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) en Japke Ebbinge (docent in de Leergang Loopbaancoaching).

Dit project maakt deel uit van het grotere NRO-onderzoeksproject ‘Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland’.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 25 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 okt 2020
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Japke Ebbinge