Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Lesgeven met film

Project

Dit project is een literatuurstudie naar de stand van kennis omtrent (effecten van) het gebruik van films in lessen aardrijkskunde en andere sociale vakken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een handleiding voor studenten waarin op basis van de internationale vakliteratuur wetenschappelijke inzichten omtrent effecten van filmgebruik op voor studenten begrijpelijke wijze overzichtelijk worden gepresenteerd en waarin adviezen voor didactische werkwijzen worden besproken.

De publicatie over lesgeven met film wordt voorbereid i.s.m. uitgeverij Coutinho die het boek op de markt zal brengen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2013
Einddatum 01 aug 2015

Contact